Školství

 

Základní škola Zdiby vzdělává žáky primárního stupně. Od 1. září 2010 škola otevřela doposud chybějící 5. ročník díky nově zbudované přístavbě. Pro školní rok 2010/2011 zůstává malotřídní výuka ve 4. a 5. ročníku.
Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v letech 2009-2010 pak došlo k přistavení nového křídla. Školní areál je oplocen, pozemek školy nabízí všestranné využití, jak pro žáky během vyučování, tak i pro děti ve družině. Součástí školy je také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou.

Základní škola má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o malý kolektiv učitelů i žáků, v rozpětí 1. - 5. ročníku. Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání.

Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by měl motivovat žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.

Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka jazyků. Podle našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná.

Stránky školy

 

 

Mateřská školka 

Mateřská škola je součástí ZŠ Zdiby. Nachází se ve středu obce. Patří k ní ještě školní družina a školní jídelna. Budova MŠ je jednopatrová s využitím pravého i levého křídla 1. patra. Vzhledem k velké výstavbě v obci a požadavků rodičů bylo nutno zvýšit kapacitu školy, proto proběhla před dvěma roky velká rekonstrukce přízemí, kde ze skladových prostor bylo vytvořeno další oddělení pro nejmladší děti. Školka má tedy tři oddělení, určené pro děti do šesti let / s odloženou docházkou do sedmi let věku /. Celková kapacita školy je 75 dětí. Každé oddělení má prostornou jídelnu a hernu, sociální zařízení a umývárnu. K oddělením v prvním patře patří společná kuchyňka včetně výtahu a šatna.V přízemí budovy je dále kuchyň, jídelna pro děti ze ZŠ a šatna. V zadní části budovy se nachází kotelna, která je vybavena plynovými kotli. V přední severní části – po rekonstrukci uhelny - sídlí místní policie.Školní zahrada má tři patra.Díky dobré spolupráci s obecním úřadem je školka plynofikována, má z velké části nová plastová okna, nové osvětlení, je napojena na obecní vodovod.Také školní jídelna, která zároveň slouží i pro žáky základní školy, má nové moderní vybavení – elektrický kotel, pánev, sporák, robot, odkládací pult, dřezy, nádobí – vše v nerezu. K dispozici jsou tu také nové lednice a mrazák.Díky sponzorům z řad rodičů, občanů a firem je školka vybavena pomůckami, hračkami, hrami a tělocvičným vybavením.Není tedy divu, že zájem o přijetí do školky je veliký. Při zápisu měly přednost děti předškolní a dále se děti přijímaly v pořadí podle stanovených kritérií. Celkem bylo přijato 21 dětí. Je to hodně nebo málo? Vycházejme z reality.Jako všude i zde se všechno točí kolem financí. Budova stárne, potřebuje novou střechu, čeká ji výměna zbylých oken za nové. Ve dvou třídách bychom uvítali nové stolečky a židličky, do ložnic je nutné dokoupit další lehátka a ještě dovybavit zahradu.Snažíme se uspokojovat každodenní potřeby dítěte, respektujeme jejich individualitu. Nabízíme dostatek volného pohybu, estetické prostředí. Vytváříme sociální klima na základě citových vztahů mezi dětmi a všemi zaměstnanci v MŠ. Pečujeme o pitný režim a zdravou výživu. Umožňujeme rodičům přivést dítě do MŠ do 8,30 hod nebo dle dohody. Vytváříme hrací koutky. Volíme přirozené způsoby učení – dítě přirozenými cestami sbírá a zpracovává zkušenosti ze všech oblastí života.Jezdíme na plavecký kurz, na školu v přírodě, na výlety. Téměř každý měsíc probíhá nějaká kulturní akce – divadlo, hudební pořady, přírodovědný pořad. Také spolupráce se ZŠ je velice dobrá – hospitace dětí na vyučování, ŠVP, kulturní akce…Dále nabízíme kroužek keramiky a angličtiny.

Stávajícím i nově přijatým dětem můžeme slíbit, že naší snahou je vytvářet pro ně ve školce příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a všestranně se rozvíjet.

Snopková