Důležitá telefonní čísla

Informace jsou bez záruky, jelikož nejsou pravidelně aktualizovány.

 
Důležitá čísla:

Lékařská pohotovost 155, Policie 158, Hasiči 150, Poruchy el. energie: 800156134, Pohotovost plyn: 1239, Poruchy telecom 131 29

Úřady a podniky, které můžete potřebovat:

Obecní úřad Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Tel.: 284890013, 284890760 - podatelna, 284891922 
 
Na Lada 144, 250 66 Zdiby
774 986 014, tel./fax: 284 682 669
 

Policie ČR Odolena Voda
Tel.: 283 971 066
Fax : 283 971 017
Základní škola Zdiby
Tel.: 284 890 704

Mateřská škola Zdiby
Tel.: 284 890 700

Státní okresní archiv Praha - východ v Přemyšlení
Tel.: 284 890 731, 284 890 751

BMTO GROUP, a.s. - provozovatel kanalizace ve Zdibech
Tel.: 603 889 572 - ing. Zdrůbek

Středočeské vodárny, a.s. - provozovatel vodovodu ve Zdibech
Tel.: 606 332 784 - pan Málek, Tel.: 602 361 394 - pan Kutílek, Tel.: 602 361 395 - pan Vaňura

Hlášení poruch elektřiny
Tel.: 840 850 860

Hlášení poruch na veřejném osvětlení
Tel.: 800 101 109

Česká pošta a.s.
Průběžná 56, Zdiby,
tel. 28490009 - vedoucí, 284890098 - přepážka
Pracovní doba po-: 8-11, 13-17 hod.

Stavební úřad:
Městský úřad Klecany,
ul. Do Klecánek, 250 67 Klecany
Tel.: 284890737
Úřední hodiny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.

Stavební úřad: (povolování vodohospodářských staveb)
Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 14, 250 70 Odolena Voda
tel.: 283971306
Úřední hodiny: pondělí a středa 7,30 - 11, 11,50 - 18 hod.

Katastrální úřad:
Praha 8- Kobylisy, Pod Sídlištěm 9
Úřední hodiny v pondělí a středu 8-17 a v úterý a čtvrtek 8-15 hodin .Tel.: 284041111.

Finanční úřad:
Praha 8 - Karlín, Thámova ulice 27
Úřední hodiny pondělí a středa 8-17 hodin, ale pokladna úřaduje od 8 do 11,30 a od 12,30 do 15,30 hodin.

Úřad práce:
Nám. Republiky 3, Praha 1
Tel.: 224225097

Pozemkový úřad:
Argentinská 38, Praha 7 (bývalá budova Merkurie)
Tel.: 266794915-7, 266794908-10

Všeobecná zdravotní pojišťovna:
Praha 9 Prosek, Veltruská 586/28
Tel.: 283113111

Okresní soud Praha-východ:
Praha 1, Na Poříčí 20
Tel.: 222325515

Středočeská energetická a.s.,
kontakt se zákazníky: Obchodní centrum Duhové energie, Vinohradská 8, 120 21 Praha 2, http://www.ste.cz,/ nebo http://www.cze.cz/
Úřední hodiny denně od 8 do 15 hod., v pondělí a ve středu do 17 hod. tel.: 222031111 (spojovatelka)
Pro potřebné informace se můžete obrátit na Zákaznické centrum, tel. 840840840, v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, Fax: 222032555, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PORUCHY NA ROZVODNÉ SÍTI hlaste na bezplatný telefon: 800 156 134, kde je nepřetržitá služba.
Doručovací adresa pro korespondenci:
Středočeská energetická a.s.
Vinohradská 325/8
120 21 Praha 2

Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 - Michle, http://www.ppas.cz/
Služby pro domácnosti a maloodběratele:
Jungmannova 31, Palác Adria, 110 00 Praha 1 nebo U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 - Michle
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek: 9 - 18, pátek: 9 - 12
Zákaznická linka: pondělí až pátek: 7 - 19 hod.
tel: 840 555 333, fax: 267 174 222

Dávky státní sociální podpory vyřizuje Úřad práce Praha-východ, adresa: Náměstí Republiky 3, 110 00 Praha 1, v sídle bývalého okresního úřadu.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-17 hodin.
Tel: 221621111. Tento odbor poskytuje také sociálně právní ochranu rodinám a dětem.
Dávky státní sociální podpory vyřizuje Úřad práce Praha-východ, adresa: Pražská 180,  250  66 Zdiby
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-17 hodin
Telefon: 974 820 950
Fax: 284 890 925
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dávky sociální péče (např. doplatky do úrovně životního minima pro rodiny nezaměstnaných) vyřizuje sociální odbor městského úřadu Odolena Voda, Dolní nám. 14, 250 70.
Tel: 283971435.

Občanské průkazy, cestovní pasy vyřizuje odbor evidence obyvatel městského úřadu Brandýs n.L.-St.Boleslav se sídlem v Praze l, Biskupská ulice č.7.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-17 hodin
Telefon 222230111. Nový občanský průkaz je možné zařídit i na Městském úřadě v Klecanech odd. matriky.
Tel.: 284892027
Úřední hodiny: pondělí 7,30-11,30; 12-18 a středa 7 -11,30 12-18

Agendu řidičských průkazů a evidenci silničních motorových vozidel vyřizuje odbor dopravy Městského úřadu Brandýs n.L.-St.Boleslav, pracoviště v Praze 1, Biskupská ulice č.7. Úřední hodiny: pondělí a středa 8-17 hod.
Telefon 222230111.

Lékaři pouze orientační kontakty
Praktický lékař pro dospělé


MUDr. Alice Vosečková
Adresa: U Školy 17/4, 250 67 Klecany
Tel: 284892902

Návštěvní hodiny pro nemocné:
pondělí + úterý + středa: 8 - 12,30
čtvrtek: 12,30 - 14
pátek: 10 - 12,30

Dětská lékařka MUDr. J. Provazníková
U Školy 17/4, Klecany
Tel: 284890744

Zubní lékař MUDr. Martin Jícha
U Školy 17/4, Klecany
Tel.:284892244
Návštěvní hodiny pro nemocné:
pondělí + čtvrtek: 13 - 20
úterý: 7,30 - 12
pátek: 8 - 15

Poliklinika Prosek:
Lovosická 440/40, Praha 9 - Prosek
Tel: 266010111

Lékářská pohotovost:
nemocnice Na Bulovce, Praha 8
dospělí tel.:283842222
děti a dorost tel: 283842224

Veterináři pouze orientační kontakty
MVDr. Jaromír Svobodník

Náhorní ul. č. 2, Praha Kobylisy

Tel.: 284687850

MVDr. Pavel Anton
Báštecká 93, 250 69 Klíčany
Tel: 284891793, 602381277

MVDr. Irena Sedláčková
Líbeznice
Tel: 283981111, 606904360

Různé pouze orientační kontakty

AUTO KLECANY s.r.o. (Autoservis-pneuservis)
Mírová 282, Klecany
Tel.: 284892201, 777285395, 602364482

Informace o poplatcích a cenách
Řeší Obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 2/2004 o místních poplatcích

Odvoz a likvidace komunálního odpadu:
Řeší OÚ Zdiby

 Poplatky za psy:
Poplatek za jednoho psa (staršího 6 měsíců) činí 150,- Kč, za druhého psa a každého dalšího psa 200,- Kč, známka 30,- Kč


Doklady
Informace o občanských průkazech:
Platnost dosavadních občanských průkazů je stanovena a zveřejněna v zákoně o občanských průkazech č. 328/1999Sb. ( §24), který nabyl Ăşčinnosti 1.7.2000.
Občanské průkazy vydané do 30.4.1993, kde není vyznačeno občanství, pozbyly platnost dnem 31.12.2001.
Občanské průkazy bez strojově čitelných Ăşdajů, které byly vydány do 31.12.2001, pozbývají platnost dnem 31.12. 2005.
Občanské průkazy vydané před dnem Ăşčinnosti tohoto zákona platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31.12.2005.

Informace o řidičských průkazech:
Řeší zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ŘP Hlava III, §80 118c

V oblasti platnosti řidičských průkazů je rozhodující datum vydání:

 Řidičské průkazy vydané do 30.6.1964 pozbyly platnost do 31.12.2002.
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.2000 mají platnost do 31.12.2005.

Informace o přihlašování k trvalému pobytu v obci:
Řeší zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Občané, kteří se chtějí v obci přihlásit k trvalému pobytu, potřebují následující dokumenty:
* svůj občanský průkaz,
* list vlastnický k nemovitosti, kde se hodlají přihlásit,
* pokud nejsou vlastníky nemovitosti a jsou jen nájemci či spoluvlastníky, souhlas všech majitelů nemovitosti s ověřeným podpisem
* 100,- Kč na správní poplatek

Potřebujete nový cestovní doklad (pas)
Řeší zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)

K vyřízení nového pasu v Biskupské ul. č. 7, Praha 1 potřebujete s sebou přinést následující:
* občanský průkaz, propadlý cestovní pas
* 2 fotografie
* rodný list
* vyplněnou žádost

 
 

Rybářské lístky vystavuje MěÚ Brandýs n. L., pracoviště Praha 1, odbor ochrany životního prostředí,Nám. Republiky 3, po + st 10-17 hod.

 

Informace jsou bez záruky, jelikož nejsou pravidelně aktualizovány.