Z životopisu Martina Stejskala

Sládek Martin Stejskal se narodil 19. 10. 1816 v Záluží u Hořovic na gruntu, jež měla jeho rodina v držení již po téměř dvě století, jako sedmý z osmi dětí. V Berouně se vyučil sladovnickému řemeslu (výuční list z 19. 8. 1832) a roku 1835 přišel do Prahy-Libně, kde nastoupil do Siegertova pivovaru jako sládek. Později se stal "podstarším" a v roce 1843 si tento pivovar najmul od pražské obce. V témže roce se oženil s Marií Světovou (nar. 26. 9. 1824 v Libni).

Mezi léty 1864-1871 byl starostou v Libni. Získal velké zásluhy o obec, obzvláště za války v roce 1866, načež po něm byla pojmenována ulice v Libni. Roku 1853 koupil statek v Ďáblicích, v roce 1865 dům č. 13 na Smíchově a v letech 1868 a 1869 také pozemky na Smíchově a postavil na nich domy čp. 295 a 338. V letech 1870-71 postavil na Smíchově pivovar, kam se roku 1871 přestěhoval. Konečně v roce 1877 získal velkostatek Zdiby a později i statek a mlýn v Chodouni u Berouna. V letech 1879-1885 byl zemským poslancem. Zemřel 23. 11. 1885 ve věku 69 let a je pochován v rodinné hrobce ve Zdibech. Jeho manželka Marie zemřela na Smíchově dne 6. 2. 1899 ve věku 74 let a je taktéž pochována ve Zdibech.V tomto manželství se narodilo devět dětí, z toho 5 synů a 4 dcery.

Ve sládkovském řemesle pokračoval druhorozený syn Jan, který spravoval smíchovský pivovar "U čísla 1", který jeho otec založil. Podnik patřil mezi prvé závody u nás, které byly zařízeny na parní pohon. Až do první světové války měla varna kapacitu varu na 50 hl., později byla přestavěna na var 100-125 hl. Dva roky před svou smrtí, roku 1912, prodal pivovar nově ustavené společnosti smíchovských podnikatelů s názvem Občanský akciový pivovar.

Janův syn Josef, vnuk Martina Stejskala (nar. 19. 3. 1857) se roku 1891 oženil s Karlou Kašparovou a ujal se hospodářství ve Zdibech. Z tohoto manželství se narodilo pět dětí, tři synové a dvě dcery. Josef Stejskal zemřel roku 1940 a spolu s manželkou je pochován v rodinné hrobce ve Zdibech, jakož i všechny jejich děti, které prošly většinou zvratových období 20. století.