Areál zdibského panství

Osm kilometrů severně od Prahy, vpravo od silnice II/ 608 vedoucí z hlavního města, leží na ploše 3,6 hektarů rozsáhlý komplex několika budov, tvořících areál zdibského panství. Dominantou areálu je zámek, který je jmenovitou kulturní památkou a bývalý pivovar se sladovnou, stojící uprostřed dnes opět udržovaného parku s rybníkem, dále rozlehlý zámecký dvůr s hospodářskými budovami, statkem a sýpkou (jmenovitá kulturní památka), zvaný „Stejskalův dvůr“.

Od září 1875 se za 175 000 zlatých stali Martin a Marie Stejskalovi, pivovarníci ze Smíchova, vlastníky zdibského zámečku včetně polí, luk, zahrad, pastvin, lesa, pivovaru a cihelny. Dědicové pokračovali v hospodaření na zdibském statku až do roku 1948, přičemž zámek byl využíván jako rodinné sídlo. V roce 1948 byla výměra statku snížena na 50 ha, později na 31 ha. Hospodaření bylo majitelům znemožněno zabráním hospodářských budov a veškerého živého i mrtvého inventáře včetně zásob. Krátce na to byl zámek státem zkonfiskován, tři rodiny tam bydlící byly vystěhovány a polnosti dány do nuceného nájmu. Zbylý nemovitý majetek rodina pod nátlakem finančních sankcí věnovla v roce 1964 státu.

V těsném sousedství zdibského panství se nachází barokní farní kostel Povýšení sv. kříže, jmenovitá kulturní památka, s přilehlým hřbitovem a márnicí, rovněž jmenovitou kulturní památkou, na němž má rod Stejkalů svou rodinnou hrobku, která je také kulturní památkou.

Zdibský zámek, zámecký park ani Stejskalův dvůr nejsou momentálně veřejnosti přístupné. V jedné z budou areálu v současnosti funguje kamenotiskařská dílna. Majitelé areál propůjčují a zpřístupňují pouze u příležitosti konání kulturních a společenských akcí.