Komunální politika

Asi v každém městě nebo obci je komunální politika velmi ožehavé téma, jedni říkají že ti druzí jsou špatni, navzájem nespolupracují... Naše obec na tom není příliš dobře, jelikož spousta našich spoluobčanů jsou vyhraněni na určitou stranu nebo sdružení a odmítají s i vyslechnout i protistranu a jejich argumenty. Bohužel hodně občanů ani tyto informace nechtějí slyšet nebo se bojí je slyšet, jelikož by se jim zhroutil jejich obraz o určitých lidech.

Uvidíme jak se nám bude komunální politika ve Zdibech vyvíjet, výběr tu máme, takže si každý kdo chce vědět a vidět může udělat svůj obrázek.

V rámci obce došlo v roce 2014 k následujícím výsledkům:

  • Obec pro všechny generace
  • ODS a nezávislí
  • Zdiby 2014
  • Občané obci
  • Sružení fotbal
  • Z11

 

Detailní rozpis hlasů - zápis z komunálních voleb 2014

Volby

 

Složení současného zastupitelstva:

Jan Česnek - člen zastupitelstva - Koalice 2014-2018
Zdeněk Davídek - člen zastupitelstva - Koalice 2014-2018
Ing. Jakub Krejcar - člen zastupitelstva - Koalice 2014-2018
Mgr. Pavla Oborníková - členka zastupitelstva - Koalice 2014-2018
Ing. Zbyněk Smetana - člen zastupitelstva -  Koalice 2014-2018
Ing. Štěpán Jordanov - člen zastupitelstva - Občané obci
Jan Tvrdý - člen zastupitelstva - Sdružení fotbal
Hana Jandovská - členka zastupitelstva - Sdružení fotbal
Luděk Wachtl  - člen zastupitelstva/vedoucí strážník OP Zdiby -  Sdružení fotbal
Zdeněk Jurkeník - člen zastupitelstva - Sdružení fotbal
Mgr. Pavla Oborníková - členka zastupitelstva - Zdiby 2010
Luděk Wachtl  -  vedoucí strážník OP Zdiby -  Sdružení fotbal
Ing. Jiří Žáček - člen zastupitelstva - Z11
 

Výbory a komise při zastupitelstvu

Komise pro kulturu, volný čas a sociální věci
Úkolem komise je zejména:
•zpracovat a průběžně aktualizovat plán kulturních a jiných akcí v obci včetně ekonomické kalkulace a způsobu jejich zajištění
•podávat návrhy na zlepšení podmínek aktivního trávení volného času občanů
•vyhodnocovat potřebu a podávat návrhy na zlepšení dostupnosti sociálních služeb pro občany
•dávat podněty na vytváření prostranství a ploch pro volný čas
•podílet se na zpracování Plánu rozvoje obce na roky 2011 – 2014
Předsedkyně:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
 
 
Komise pro spolupráci s osadními výbory 
Úkolem komise je zejména:
•upozorňovat na specifické problémy částí obce Brnky, Holosmetky a  Zlatý Kopec a navrhovat řešení těchto problémů
•předkládat podněty na zlepšení občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti apod.
•podílet se na zpracování Plánu rozvoje obce a jeho aktualizaci
•vyjadřovat se k projektovým záměrům, které se týkají dotčených území
Předseda:

Člen:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.: