Občanská sdružení

Občanská sružení:

Soupis všech občanských sdružení by zabral velmi velký článek:

Kaštánek Zdiby z.s.

Zdibynet z.s.

Sokol Veltěž

Hasiči Zdiby

SC Veltěž