Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.12.2017 od 15:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15
čtvrtek, 28. prosinec 2017, 15:00 - 22:00

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.12.2017 od 15:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Informace o činnosti orgánu obce (Tvrdý, Jurkeník, Žáček)
3. Informace z jednání Finančního výboru (Jordanov)
4. Informace z jednání Kontrolního výboru (Krejcar)
5. Zvýšení ceny stočného (Tvrdý)
6. Žádost o dotaci k projektu Rozšíření kanalizace Zdiby II. Etapa (Žáček, Tvrdý)
7. Přijetí daru pozemků (Tvrdý)
8. Věcná břemena (Jurkeník, Žáček)
9. Schválení střednědobého výhledu na roky 2018-2020 ZŠ a MŠ (Tvrdý)
10. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 (Tvrdý,
Jurkeník, Cibulková)
11. Rozpočet obce Zdiby na rok 2018 (Tvrdý)
12. Rozpočtové opatření č. 6/2017 (Tvrdý)
13. Proplacení dovolené (Tvrdý)
14. Závěr