Úplná uzavírka silnice č. I/9 z důvodu rekonstrukce mostu

V minulém roce došlo k rekonstrukci první části mostu nad silnicí I/9 a v tomto roce bude pokračovat rekonstrukcí druhé části.

Přechodná úprava 7. etapy se stanoví v termínu:
I.fáze:
bude zachován jednosměrný provoz
na silnici č.1/9 od 02.03.2019 do 20.07.2019

II. fáze:
bude úplná uzavírka silnice č. I/9
od 13.03.2019 do 17.03.2019 (práce při bourání mostu)
od 25.05.2019 do 26.05.2019 (práce při odstranění skruže)
od 13.07.2019 do 14.07.2019 (práce při umístění skruže)
od 14.07.2019 do 20.07.2019 (pouze jeden den v tomto termínu – bude stavebníkem upřesněno)