Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.12.2018 od 17:30 hod v kulturním dome ve Veltěži

Zasedání zastupitelstva se koná dne 28.12.2018 od 17:30 hod v kulturním domě ve Veltěži

Program zasedání - oficiální pozvánka

Návrh programu:
1)
a) Zahájení
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce
c) Schválení programu
2) Návrh k přijetí rozpočtového opatření č. 5
3) Návrh ke schválení rozpočtu obce Zdiby na rok 2019
4) Návrh ke zrušení usnesení zastupitelstva č. 2/6/2018 k obecně závazné vyhlášce obce Zdiby č. 1/2018 o omezení pěstování alergických zemědělských plodin
5) Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Zdiby a městem Odolena Voda pro výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků dle zák. č. 250/2016 Sb.
6) Návrh k žádosti o proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou
7) Návrh k pověření finančního výboru k vyhodnocení nákladů obecní policie Zdiby
8) Informace o činnosti orgánů obce
9) Závěr