Zasedání zastupitelstva se koná dne 15.3.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Zasedání zastupitelstva se koná dne 15.3.2018 od 17:00 hod v restauraci U Řeháků, Průběžná 15

Program zasedání - oficiální pozvánka

Podklady pro jednání zastupitelstva

Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2. Vyhlášení místního referenda (Tvrdý)
3. Smlouvy o zřízení věcného břemene (Jurkeník)
4. Nástavba ZŠ na MŠ Zdiby – informace + dodatek (Jurkeník)
5. Plán činnosti Kontrolního výboru (Krejcar)
6. Revokace usnesení č. 12/12/17 bodu a) ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby ze dne 28.12.2017 (Tvrdý)
7. Úprava rozpočtu na rok 2018 (Tvrdý)
8. Zrušení nařízení obce č. 2/2015 (Tvrdý)
9. Schválení výše finanční podpory – TJ Sokol Veltěž ( Tvrdý)
10. Pořízení pozemků na rozšíření ulice K Holosmetkům (Žáček)
11. Informace o činnosti orgánů obce
12. Závěr