STOP HALY GOODMAN ZDIBY - přijďte podepsat

Vážení spoluobčané!

Přinášíme velmi důležité sdělení sdělení Občanské iniciativy STOP HALY GOODMAN ZDIBY:

 

JEN DO STŘEDY 10. 1. máte možnost vyjádřit se proti VÝSTAVBĚ LOGISTICKÝCH HAL GOODMAN VE ZDIBECH!


V další fázi řízení o posuzování vlivu na životní prostředí můžete svým vyjádřením přispět k zastavení pro většinu z nás nepřijatelné stavby a s ní spojené další nežádoucí dopravy a negativních vlivů do naší obce. 

 

PŘIJĎTE PROSÍM VYJÁDŘIT SVŮJ NESOUHLAS NA NÍŽE UVEDENÁ PODPISOVÁ MÍSTA! 

 

VE ZDIBECH:
Květinářství U Zámku, Pekařství u Píchů, Cukrárna ve Zdibech

V KLECANECH:

Klub Klíček, Květinářství Klecany, Ateliér

 

V ŘEŽI U PRAHY 

Cukrárna Sarnia Donuts, Hospůdka u hřiště

 

DĚKUJEME! Každý podpis je krokem k úspěchu!

 

Svůj podpis můžete připojit pouze do 10.1.

 

Aktuální informace sledujte na www.stophaly.cz.