Názory a dotazy občanů.

Zdibský zpravodaj
rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 780
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11353Příspěvek rasputin »

Dne 10.11.2016 v 11.07 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na komunikaci Topolová v Klecanech leží občan pod vlivem alkoholu. Hlídka strážníků provedla dechovou zkoušku s výsledkem 3 promile. Strážníkům se nepodařilo občana umístit na záchytnou stanici (Příbram, Kolín, Mladou Boleslav, dopoledne mají zavřeno, Praha - Bulovka nebere osoby nalezené ve Středočeském kraji). Muž uvedl, že se v minulosti léčil ze závislosti na alkoholu. Strážníci požádali o konzultaci prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. a pacient byl v odpoledních hodinách převezen strážníky do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda tím věc končí, nebo zda občan dostane předvolání k podání vysvětlení za vzbuzení veřejného pohoršení, zda bude nějaký přestupek projednáván a zda se někdo zabývá tím , zda někdo neprodal či nepodal alkohol již osobě podnapilé, když měl tři promile. Zda se někdo nedopustil přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi.
Když už máme tu evidenci přestupkůOSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11375Příspěvek OSZ »

Tak nám vyšel ZZ 11/2016. Je tedy barevnější. Myslím tím obrazně. Už tam nejsou příspěvky jenom od Tvrdého, Žáčka, Wachtla, ale i od jiných občanů a dokonce je dán prostor i opozici :clap . Že by změna k lepšímu? Zajímavostí se tedy občan dozví víc. Třeba to, že starostu trápí pokles preferencí nebo, že do Zdib by mohla jezdit tramvaj (předvolební tahák ČSSD do krajských voleb) a o kolabující dopravě ve Zdibech, že proběhly oslavy 750 let obce, že se prováděl úklid v obci a že Brnky smrdí, protože jim tam byly navezeny kaly z Drastů (pražské ČOV). Já bych se pokusil trochu víc zamyslet nad články, které se týkají územního plánu obce, protože je to díky chystanému zasedání zastupitelstva žhavým tématem. Opozičním zastupitelům se podařilo do zpravodaje konečně protlačit rozhovor s erudovanými urbanisty na téma změna ÚP či nový ÚP. Každý má možnost se tedy seznámit i s názory jinými než ty, které doposud předkládalo vedení obce (koaliční sdružení). Zajímavá je zde pak reakce tohoto sdružení na tento rozhovor.

Ing. Jordanov na to reaguje proto, že údajně :rofl narůstá nespokojenosti s ÚP. Tak se k tomu vyjadřuje, že chce Zdiby zachovat takové jaké jsou a hlavně, aby tady byl klid. Takže vlastně je proti změně ÚP. :yes

Starosta Tvrdý by chtěl hlavně někam přesunout sběrný dvůr, pro který ale ve svém ÚP zapomněl vyčlenit nějaké místo :chuckle a tak není kam. K zamyšlení stojí jeho prohlášení, že etapizace je překonaná :wring , protože Průběžná už je tak zatížená dopravou, že už nevadí, jestli tam ještě něco pojede :moon . No a to něco by v případě, že by etapizace byla zrušena, byl v první fázi vpád těžké stavební techniky s dopadem na stav komunikací, bezpečnost, zhoršení životního prostředí a ohrožení nemovitostí podél přetěžovaných komunikací (už tu domy praskaly a na základě toho vznikla etapizace). Zajímavý je i závěr, kde je vysvětlení proč nedělat nový ÚP. Je to proto, že navržené plochy k zástavbě, které ještě nebyly zastavěny, by se z důvodu zpřísněné ochrany zemědělské půdy nemusely dostat k zastavění do nového ÚP. :wring :nech Tak největší plocha k zástavbě je v Brnkách u zámku a o té víme od začátku, že tam osobní zájmy starosty byly (viz. pokus o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pozemek parc.č. 80/1, na kterém ale neměl být vystaven jeden rodinný domek, ale 156 RD).

Ing. Žáček, který je za obec pověřenou osobou ve věci územního plánu je bohužel člověkem, který vůbec neví o co jde. :chuckle Tvrdí, že je třeba nejdříve zlepšit občanskou vybavenost obce, ale asi neví, že jaksi v ÚP se s takovým luxusem nepočítalo a tak není kde to zlepšovat. V každém případě se vyjadřuje víceméně proti další zástavbě na okrajích Zdib, proti zástavbě na úkor stávajících obyvatel a tudíž i za vyřešení problémů s dopravní obslužností. Přitom tento člověk stojí za změnou ÚP, kde se má zrušit etapizace, tzn. že se začne stavět, souhlasí s dalšími rozvojovými plochami, a to i na samé hranici (vše v rozporu se zákonem, protože takovéto úpravy ÚP nelze řešit změnou ÚP). :ne

Na závěr (už je to dlouhé), bych vyzdvihl přílohu ke zpravodaji :clap , týkající se, zda pořídit nový ÚP nebo stačí změna. Autoři ze SAULu s.r.o. to zpracovali dobře a je to zdroj pro čerpání dobrých a důležitých informaci k naší aktuální problematice. Zasloužilo by si to víc citací, ale já jsem vybral alespoň následující:
Návrh ÚP i jeho změny musí vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, zejména:
- ve veřejném zájmu musí chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví,
- musí uspokojit potřeby současné generace a nesmí ohrozit podmínky života generace budoucí.
Potřeby, to se myslí třeba obchody, služby, škola, školka, rekreační a sportovní plochy, technická a dopravní infrastruktura,...

Pokud vám něco z výše uvedené citace chybí, tak vzniká nutnost pořízení nového ÚP.

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11386Příspěvek OSZ »

Jel jsem po dálnici D8 z Prahy a chtěl jsem odbočit na Zdiby. Odbočka byla plná aut a stála i silnice od Líbeznic. Totální kolaps. Důvodem bylo to, že na výjezdu z kruhové křižovatky na Klíčany se něco dělo (možná se asfaltovalo to rozšíření silnice k Lídlu) a tak auta ucpala kruhovou křižovatku a tím příjezdy do Zdib i na dálnici do Prahy. Tak mě napadá, až tam bude ten Lídl a bude se tam motat v té dopravní situaci, která tam už teď je, plno dalších vozidel a lidí, jak se to bude řešit s dopravou potom, když tam k něčemu dojde?

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11416Příspěvek OSZ »

viewtopic.php?p=9634#p9634
Toto jsem psal již v roce 2014. Už se s tím mohlo dělat něco dva roky, kdyby obec byla co k čemu a nemusela to předhazovat občanům jako objev konce roku 2016 - viz. Zdibský zpravodaj 11/2016, vyjádření starosty k etapizaci.

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11979Příspěvek OSZ »

ZZ 02/2018 je již ve znamení blížících se komunálních voleb.
1) Na titulní straně nám obec představuje záměr rozšíření budovy OÚ o obřadní síň. No proč nemodernizovat a nerozšiřovat občanskou vybavenost obce, když občanů přibývá a občanská vybavenost za rozvojem obce silně zaostává. Jen by se to mělo dělat s rozmyslem a koncepčně. To, že se to plácne bez toho, aby u toho mohlo být také dostatečné parkoviště je hloupost a určitě to mělo být veřejně diskutováno ještě před tím, než se začnou utrácet peníze za nějaké studie do šuplíku.
2) Informace o předčasném užívání MŠ s kuchyní a jídelnou s fotodokumentací je také součástí obsahu ZZ. Objekt prošel přestavbou, která rozhodně neproběhla tak, jak proběhnout měla. Jednak byl výrazně překročen termín dokončení stavby a k 12. 2. 2018 se dává do užívání jen část stavby a jednak stavbu doprovázelo plno organizačních problémů, které rozhodně na kvalitě stavby nepřidalo. Jen při provádění tepelné izolace pláště objektu minerální vlnou byly porušovány technologické postupy tím, že izolace byla nedostatečně chráněna před vlhkostí, a ještě v současné době je část izolace nedokončená a zcela bez ochrany. Jak to vypadá uvnitř, tak to by nám mělo být předvedeno po dokončení celého objektu během dne otevřených dveří. Tak až to vyschne a bude to konečně doplácáno a zjištěné vady odstraněny asi na konci prázdnin před volbami. Vady by prakticky neměly být, protože smlouva zní na stavbu v bezvadné kvalitě. Jakékoli dodatečné opravy stavbu znehodnocují. Takže se nechme překvapit a doufejme, že se dozvíme i kolik nás to dobrodružství doopravdy stálo. Důležité také je, aby nám dodavatelé nezkrachovali dřív, než uplyne záruka.
3) Goodman, tak to je kapitola sama pro sebe. Obec se sice tváří, že jí záměr gigantických logistických hal vadí, ale opak je pravdou. Nebýt občanských iniciativ, tak už to tu máme. Již od začátku, kdy záměr se v tichosti a tajnosti upekl na obci s tím, že někdo by byl za vodou a jen občanům by zůstaly oči pro pláč, tak se v tom skrytě pokračuje dál. Důkazem toho je prezentace v našem ZZ. Obec sice píše, jak je proti tomu záměru, ale zároveň dává prostor úředníkům KÚSK spřízněným s vedením obce, kteří pro záměr rozhodně jsou. Jejich tvrzení, že záměr Goodman nic nepoškozuje, protože tady není co chránit a to ani občany ani jejich životní prostor je arogance sama a je jen na občanech zda si to nechají líbit. V případě, že by vedení obce neměl skryté úmysly, tak by určitě minimálně dalo také prostor občanským iniciativám se k tomu vyjádřit a ne dát prostor jen těm, kteří hájí zájmy Goodmana s cílem vyvolat dojem, že stejně už je rozhodnuto. Ano, rozhodnuto bude, když budeme blbý stádo ovcí a necháme za sebe rozhodovat jiné, kterým jde především o svůj prospěch a po nich potopa. Oni už tu v tom bordelu žít nebudou. Luxusní bydlení si zařídí v příjemnějším prostředí.

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11981Příspěvek OSZ »

Ještě bych se dodatečně vyjádřil k té zřejmě chloubě našich představitelů, kterou nás chtěli ohromit uveřejněním na titulní straně zpravodaje, a to přístavby obřadní síně k budově OÚ. Jak jsem již upozornil, tak obřadní síň bez dostatečného parkoviště je pitomostí, rovněž ale pitomostí je i to, když to nemá dostatečný a reprezentativní prostor okolo objektu. Takto umístěná přístavba nalepená na Průběžnou je spíš bufáčem s čekárnou na autobus, kdyby se u toho udělala zastávka. Na úrovni by bylo takové prostory vhodnější umístit do některého objektu zámku. Bohužel naši zástupci mají omezený prostor vidění a evidentně na svou práci nestačí.

obcancz
Příspěvky: 224
Registrován: pát kvě 04, 2007 11:06 am

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11982Příspěvek obcancz »

OSZ píše: sob úno 17, 2018 8:33 am Ještě bych se dodatečně vyjádřil k té zřejmě chloubě našich představitelů, kterou nás chtěli ohromit uveřejněním na titulní straně zpravodaje, a to přístavby obřadní síně k budově OÚ. Jak jsem již upozornil, tak obřadní síň bez dostatečného parkoviště je pitomostí, rovněž ale pitomostí je i to, když to nemá dostatečný a reprezentativní prostor okolo objektu. Takto umístěná přístavba nalepená na Průběžnou je spíš bufáčem s čekárnou na autobus, kdyby se u toho udělala zastávka. Na úrovni by bylo takové prostory vhodnější umístit do některého objektu zámku. Bohužel naši zástupci mají omezený prostor vidění a evidentně na svou práci nestačí.
Pane inženýre, ke vší úctě k Vám mohu jen konstatovat, že ve Vašem případě ryba smrdí od hlavy. Domnívám se, že by jste si měl napřed zamést před vlastním prahem a zamyslet se nad tím, proč Váš zámek potažmo Vašeho společenství je v takovém stavu v jakém je a to již víc jak 20 let. Tady kritizujete kde koho, ale sám se o svůj majetek nestaráte s péčí řádného hospodáře a necháváte objekty každým rokem chátrat. Ano jediné co se provedlo je zastřešení objektů, ale to je vše. Jak se dočítám, všude je tato lokalita brána jako historický střed obce. Pokud je to tak, tak proč již tato významná část obce není v takovém stavu v jakém by si to zasloužila. Doporučuji Vám podívat se na pořad Toulavá kamera na ČT 1 z neděle 18.2.2018 o zámku Koleč (viz odkaz níže). Za deset let dokázali část zámku zrekonstruovat a je v něm Muzeum včelařství a medařství. Co je ve Vašem zámku? Využili různých podpůrných dotačních programů. Co jste udělal pro to Vy a Vaše společenství, aby zámek za těch víc jak 25 let byl aspoň v takovém stavu jak dokázali nadšenci v pořadu o zámku Koleč. Možná by stálo za to, kdyby jste se jich na to zeptal, jakým způsobem dosáhli tohoto stavu.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1 ... va-kamera/

Možná by stála za to petice občanů za obnovu Zámku Zdiby co Vy na to? Už vidím resp. budu tady číst útočné odpovědi a reakce plné nenávisti co jsem si to vůbec dovolil napsat. Přeji všem příjemný den.
Petr Dubský

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11987Příspěvek OSZ »

Ano, někde obec funguje a někde se dělá všechno pro to, aby to nefungovalo a uvolnil se prostor zlatokopům navázaných na vedení obce.

obcancz
Příspěvky: 224
Registrován: pát kvě 04, 2007 11:06 am

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 11990Příspěvek obcancz »

OSZ píše: úte úno 20, 2018 11:24 am Ano, někde obec funguje a někde se dělá všechno pro to, aby to nefungovalo a uvolnil se prostor zlatokopům navázaných na vedení obce.
Očekával jsem fundovanější a profesionální odpověď, než takové nesmyslné plácání do vzduchu:-).

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 12132Příspěvek OSZ »

Tak nám vyšlo další předvolební číslo ZZ 07/2018. Ze slova starosty se můžeme dozvědět mnohé a to třeba, že kdyby snad měl skončit v pozici starosty, tak že mu to nevadí i když spousta lidí řekne bodejť by mu to vadilo, když si nakradl. No, když spousta lidí, tak to je na pováženou. Poznámka o tom, kdo všechno se chystá kandidovat do zastupitelstva obce s tím, jestli se tam tyhle dostanou, tak to je, jako nechat blázny řídit blázinec, je určitě k zamyšlení. Zároveň uznává, že toto přirovnání opět spousta lidí použije na něj a jeho partu. No je vidět, že nás čeká veselý konec léta a když bude klika, tak i nějaký eurojackpot. Jinak, co se týká slibů a modrého z nebe, tak to jsme se zatím mohli dočíst jen v Z11 pana Žáčka. K zamyšlení také stojí náhlé zjištění našich zástupců, že okolo nás se staví a aut, které obci projíždí přibývá a u nás se kvůli tomu stavět nemůže. Na to jsem tady mimochodem upozorňoval již 7.8.2014 v tématu „U nás v Kocourkově“. V článku „Zamyšlení“ od pana Sloupa potom zjišťujeme, jak je naplánován třeba rozvoj sousedních Klecan a tady by byla na místě otázka, co teď s tím chce obec dělat, když pan Žáček v článku „Koridor D8“ sděluje, že se pokusí ovlivnit územní plány okolních obcí. Trochu pozdě. To je ve zkratce k tomu, co nám obec prostřednictvím svého závislého periodika má potřebu sdělit. Snad ještě i to, že kdyby někdo hledal obecní policii, tak že je na rekreaci u Vltavy, kde si užívá léta a stará se o labutě.
Naposledy upravil(a) OSZ dne úte črc 31, 2018 8:55 pm, celkem upraveno 1 x.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: Názory a dotazy občanů.

Příspěvek: # 12133Příspěvek kango »

Kéž by volby byly každý půl rok. To by jsme byli nejlepší vesnice široko daleko.
Kango

Odpovědět