GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Sem pište Vaše přípomínky jen k Územnímu plánu a rozvoji výstavby obce.

Moderátor: MacFig

Odpovědět
OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11008Příspěvek OSZ »

Příslušný úřad podle § 7 odst. 5 zákona došel k závěru, že záměr
„GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“
v k.ú. Zdiby
bude posuzován podle zákona.

Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona, v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu, ve které bude mimo jiné:
- doplnění vyhodnocení nulové varianty – tj. vyhodnocení stávajícího stavu dotčeného i širšího okolního území, bez realizace záměru,
strana 4 / 17
- vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti,
- podrobněji vyhodnotit imisní zatížení předmětného území,
- podrobněji specifikovat rozsah plánované činnosti a účel využití záměru, případně vyloučit pro jako účely nebude záměr využíván,
- dopracovat dopravní studie, jejichž součástí bude řešení intenzity dopravy v požadovaných časových obdobích (2017 až 2040) na souvisejících komunikacích, vyhodnotit kapacitu kruhového objezdu v daném místě (silnice II/608) a kapacitu obousměrného napojení kruhového objezdu na dálnici D8,
- jednoznačně definovat a vyhodnotit dopravní intenzity a směry přepravy související s výstavbou a provozem záměru, a s tím spojené vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva včetně kumulativních a synergických vlivů se záměry stávajícími a připravovanými v daném území i širším okolí uvažovaného záměru. Navrhnout odpovídající řešení, případně kompenzační opatření. Do posouzení zahrnout i letecký provoz v daném území,
- zvážit koordinaci realizace záměru s realizací připravovaných staveb sjezdů a nájezdů na D8, MUK Zdiby a kruhového objezdu,
- zpracovat hydrogeologické posouzení území dotčeného výstavbou záměru s důrazem na ochranu zdrojů podzemní pitné vody,
- vyhodnotit vliv záměru a provázanost výstavby a provozu záměru se souvisejícími realizacemi - intenzifikace ČOV Zdiby a revitalizace Přemyšlenského potoka,
- podrobně vyhodnotit vliv záměru na zemědělský půdní fond a vyhodnotit způsob nakládání s výkopovou zeminou,
- podrobně vyhodnotit vlivy záměru na krajinný ráz, kulturní památky a chráněná území nacházející se v řešeném území a jeho širším okolí,
- na základě komplexního posouzení záměru, jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených územně samosprávných celků.
Příslušný úřad požaduje, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení, a aby relevantní požadavky byly ve formě doplněného či přepracovaného vyhodnocení a návrhy dalších opatření zapracovány do příslušné kapitoly dokumentace. Součástí dokumentace bude aktualizované vyjádření k záměru příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace.
:clap :clap :clapjenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11009Příspěvek jenik789 »

První krok se zadaril jen diky obcanum naší obce!!
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Hurááá - záměr „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ v k.ú. Zdiby bude posuzován podle zákona!!!!

JDEME TEDY DO VELKÉ EIA!!!!

Příslušný úřad požaduje, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení, a aby relevantní požadavky byly ve formě doplněného či přepracovaného vyhodnocení a návrhy dalších opatření zapracovány do příslušné kapitoly dokumentace.

Dle oficiálního vyjádření KÚ bylo doručeno, kromě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů, také:
· vyjádření 9 územních samosprávných celků
· vyjádření 9 spolků
· hromadná vyjádření s celkovým počtem 1530 podpisů
· 134 vyjádření jednotlivých občanů
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11010Příspěvek OSZ »

Co to znamená? Že problémů mají požehnaně a že se jim to nejspíš nevyplatí v tom pokračovat. Jednak by je to stálo spoustu dalších finančních prostředků s nejistým výsledkem někde v nedohlednu a zejména by to nebyl ten byznys, který to měl být.
Co to ještě znamená? Že když se občané spojí, tak to má svůj smysl a výsledek. :clap Jen je paradoxní a zarážející to, že ti co způsobují ty problémy občanům a jsou těmi občany financováni se místo toho, aby se občanům omluvili, tak přemýšlí, jak by se jim pomstili :bandit za tu jejich opovážlivost mařit jim jejich kšefty :hand .

TomasBrnky
Příspěvky: 8
Registrován: čtv bře 24, 2016 3:51 pm

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11011Příspěvek TomasBrnky »

ono to je těžký, podle všeho to vypadá jako že už někteří něco museli inkasovat
to už se pak těžko couvá z takovýho závazku
když je někdo třeba zadluženej a musel by jednou namazaný olej vracet
to se pak ani nejde divit když je dotyčný pro věc zapálený a obhajuje jí a sám jí věří :x
to se pak couvá jen když se opravdu musí
ale kde se nemusí, proč by se couvalo, když olej funguje
tak zatim moc neni nad čím se příliš radovat, spíš hledejme co vyskočí jako další "překvápko"

pavelka
Příspěvky: 38
Registrován: stř úno 24, 2016 11:01 pm

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11013Příspěvek pavelka »

Tento týden je ve znamení zajímavých zpráv!

Jedna ke mně doputovala ze setkání starostů obcí. Náš pan starosta byl opět bohužel omluven kvůli zdravotním problémům, které teď prý jsou psychického rázu.

O to víc si cením soudržnosti vedení naší obce. Pan Žáček se toho nezalekl a srdnatě a s maximálním nasazením hájil křišťálovou upřímnost našeho vedení. Pravda, vzal to trochu po svém. Blýskl se spíše svým velmi skelným zrakem a s prostým lidem sympatizoval symbolicky svým ošuntělým vzhledem bodrého vesničana. Ale upřímný to on byl! Zvláště v tom, jak se neváhal svěřit s tím, jak se jim stále nedaří odvolat tu příšernou ředitelku školy!

Ale o našeho pana starostu se nebojím. On se v poslední době hodně školí, kde jen může. Tak ona to asi byla na té psychiatrii jen odborná konzultace před dalším zastupitelstvem. Možná si jen zjišťoval účinnost taktického manévru, který mi připomíná oblíbenou hlášku mého dětství: "Všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo! "

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11015Příspěvek jenik789 »

Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11077Příspěvek jenik789 »

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/201 ... acek-24762

Martin Kupka (ODS)
Zařadil jsem se spolu s Radou obce Líbeznice mezi první, kteří vyslovili jasně požadavek, aby byl celý záměr posouzen v plném rozsahu podle zákona EIA. Nestojím automaticky proti všem rozvojovým záměrům. Nevidím ale pro kraj podstatný přínos v budovaní hal kolem dálnic směrem od Prahy. Naopak podobné projekty přinesly na mnoha místech víc negativ než pozitiv. Proto je podle mě nezbytně nutné prověřit všechny dopady tohoto záměru na bezprostřední okolí. Křižovatka v těsné blízkosti je už teď přetížená a každý den tam vznikají kolony. Nedovedu si vůbec představit, že by tento projekt dostal zelenou, aniž by se podařilo vyřešit dopravní situaci v této lokalitě.

Petr Tiso (TOP 09)
Nemám bohužel detailní informace o zamýšleném areálu ve Zdibech. Z dostupných zdrojů má jít o další obří logistický areál. K tomu se rád vyjádřím: Dlouhodobým cílem TOP 09 je vytvořit ze středočeského kraje vysoce prosperující region, který bude zároveň velmi dobrým místem pro život lidí. Tuto základní vizi, ke které chceme směřovat, jsme pojmenovali Zdravé srdce Čech. Jeden ze tří pilířů, na kterých tato naše vize stojí, je zdravý rozvoj ekonomiky. Mělo by jít jednoznačně o ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, založenou na znalostech a také šetrnou k životnímu prostředí. Do této vize nezapadá další masívní výstavba nejrůznějších skladišť, překladišť, balíren, montoven, kde pracují zejména málo kvalifikovaní a bídně placení lidé, často zahraniční pracovníci. Do této naší vize nezapadají ani projekty, které by vedly ke zvýšení zátěže již dnes velmi přetížených středočeských silnic, ani úvahy o nákladových letištích na území kraje apod. To je prostě slepá ulička, která skutečně k dlouhodobé prosperitě našeho kraje nepovede. Z uvedeného vyplývá můj negativní postoj nejen k projektu ve Zdibech, ale i k dalším podobným.

Zdeněk Štefek (KSČM)
Obecně jsme proti takovýmto výstavbám skladovacích a montážních hal, zejména v okolí Prahy (vliv na růst nákladní dopravy, na životní prostředí atd.), jsme v této souvislosti i jednoznačně proti záborům zemědělské půdy, protože to je nevratný proces. Nesouhlasili jsme proto ani se záměrem „Goodman Zdiby logistics centre“, tam by mělo dojít k záboru 145 787 m2 v I. třídě ochrany. Dle tohoto záměru by mělo jít o 2 jednopodlažní objekty skladových a výrobních hal (s dvoupodlažními vestavky pro administrativu a sociální zázemí), kde by byla „nerušící výroba“ - třídění, balení zboží nebo ruční montáž z hotových součástek a následné balení.

Josef Vacek (Trojkoalice)
Z mého pohledu se jedná o ekologický a architektonický zločin. Obce jako Zdiby potřebují rozumný a trvale udržitelný rozvoj. Z pozice zastupitele bych podpořil pouze stavby ve veřejném zájmu a veřejnou zeleň, nikoliv developerský projekt tohoto rozsahu.

František Kopřiva (Piráti)
Jestli se věc skutečně má tak, že vedení obce zatajilo takhle zásadní projekt, považuji to za zcela skandální, netransparentní jednání. Piráti obecně podporují princip subsidarity, tedy aby si obce o co nejvíce záležitostech rozhodovaly samy, ale v takovémto případě by krajské zastupitelstvo mělo zasáhnout.

Ostatní kandidáti se nám do vydání článku k problematice nevyjádřili.
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11121Příspěvek kango »

Byl jsem požádán o zveřejnění následujícího textu.

Komentář ke článku „Haly u nás nechceme“ ve zpravodaji místního sdružení ODS Pravé Zdiby č. 23 z června 2016

Ve zpravodaji Pravé Zdiby č. 23 se místní sdružení ODS zaobírá dvěma velkými kauzami, které roku 2016 naplno zaměstnávají velkou část místních obyvatel. Pan Milan Baier, předseda ODS Zdiby, hned v úvodním sloupku nastiňuje postoj místního sdružení ODS, cituji: „Jsme totiž přesvědčeni, že se naše obec posune nejdál, když budeme všichni společně táhnout za jeden provaz. Politiku, a tím méně politiku na obecní úrovni, bychom totiž neměli brát jako souboj na život a na smrt, ale jako snahu společně nalézat řešení problémů
a pracovat ve prospěch občanů a obce jako celku.“

To je jistě dobrá vize. Její podmínkou je postavit se čelem ať už stávajícím, přetrvávajícím či zcela novým problémům. Nehledat záminky na vzájemné očerňování, ale pracovat s nezkreslenými a maximálně pravdivými informacemi.

V zájmu všech by tedy bylo uvádět ověřené informace a zbytečně tak nerozdmýchávat další emoce kolem citlivých záležitostí obce, jakou záměr Goodman a kauza školy zcela jistě je. Ve zmíněném zpravodaji se bohužel takové nedostatky objevují a je tedy potřeba je uvést na pravou míru:

Smlouvy obce se společnostmi Goodman a Autopalace

První informace, která není přesná, hovoří o jakési smlouvě mezi společnostmi Goodman
a Autopalace z roku 1992. I kdyby taková smlouva existovala, je zavádějící v úvodu článku říci, že vedení obce ji podepsalo „před více než čtvrt stoletím“. Protože se nyní nacházíme v roce 2016.

Kromě toho obec Zdiby dle dostupných informací uzavřela pouze smlouvu o prodeji pozemku č. 121/1 a 488/5 se společností Autopalace, a to dne 30.6.1993. Tato smlouva činí ze společnosti Autopalace výlučného vlastníka uvedených pozemků, obec však k ničemu nezavazuje. Kupní cena byla stanovena na 10 347 355,-Kč, po odečtech (daň, apod.) byla prodávajícímu vyplacena částka 9 281 739,-Kč.

Účel využití pozemku

Původní záměr Mazda počítal s vybudováním reprezentativních a administrativních budov, skladových a prodejních hal a dílen. Výška budov měla být 13 metrů, pouze jedna poměrově malá část v podobě skleněné kupole, měla mít výšku 19 metrů. Představit tento původní záměr jako „rozlehlé průmyslové haly s dvacetimetrovou výškou“ je značně nepřesné. Navíc opravdu nově přijatý územní plán stanovil maximální výšku stavby na hranici 13 metrů.

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Tvrzení, že firmy Goodman a Autopalace získaly povolení k výstavbě je zavádějící. Je pravda, že územní rozhodnutí bylo MÚ Klecany vydáno a několikrát prodlouženo, ale týkalo se pouze umístění areálu Mazda. Poslední prodloužení územního rozhodnutí o umístění stavby Mazda je platné do 30.6.2017.

Pro záměr Mazda bylo vydáno i stavební povolení, ale týkalo se pouze zahájení stavby vrátnice. I toto stavební povolení bylo několikrát prodlouženo, nyní je platné do 31.12.2017. Je potřeba ale velmi zdůraznit, že se jedná pouze o výstavbu vrátnice původního záměru Mazda.

Územní rozhodnutí ani stavební povolení nebylo společnosti Goodman vydáno.

Vyjádření obce k záměru Goodman

Pan Baier v závěru článku hovoří o vyjádření obce k záměru. Bohužel není přesně jasné,
o jakém vyjádření je řeč a k čemu přesně se v jeho citacích obec vyjadřuje. Z kontextu názvu článku a aktuální situace by to logicky mělo být k záměru Goodman ve zjišťovacím řízení. Na něm se opravdu v článku uvedený právník podílel a toto vyjádření opravdu bylo zástupci společností Goodman a Autopalace označeno jako „velmi tvrdé“.

Pan Baier uvádí, cituji: „Ve zprávě je přímo uveden požadavek, aby ‘při výstavbě plochy pro skladování dovážených automobilů byla věnována zvýšená pozornost izolaci této plochy proti případnému úniku ropných látek do podzemních vod‘.“

Takovýto požadavek ve zprávě zaslané obcí ke zjišťovacímu řízení záměru Goodman ze dne 6.5.2016 rozhodně není. V celé zprávě, která je veřejně dostupná na stránkách obce, se nikde nehovoří o „skladování dovážených automobilů“. Uvedená připomínka totiž pochází sice
z podnětu občanů, ale k předchozímu záměru Mazda. Podnět občanů týkající se izolace skladovací plochy a úniku ropných látek je uveden ve vyjádření obce k záměru Mazda ze dne 1.4.1993. Citovat připomínky k záměru, který už není vůbec aktuální, který byl schválen, ale od jehož realizace investor upustil, se tedy zdá být opravdu hodně zavádějící, téměř by se to zdálo být účelově předložené.

Vhodnější a aktuálnější by bylo uvádět připomínky k záměru, který je v danou chvíli posuzován dle zákona a kde má smysl se těmito připomínkami hlouběji zabývat. A těch připomínek bylo opravdu víc než dost.
Kango

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11345Příspěvek jenik789 »

Kdo si myslel ze vedeni naší obce bude jednat ve prospěch obcanu a nebudou prosazovat haly GOODMAN tak je na omylu. Před volbami si dali dovolenou (i se skolou aby jim to třeba v krajských volbách neuskodilo) a hned se zacinaji schazet se spolecnosti GOODMAN jak ty haly tady postavit. Schuzky byly alespoň 2 mezi vedenim obce a GOODMAN.

Copak nechapou, ze další zatizeni naší obce by jedine zhoršilo jiz tak kritickou situaci??? Proc vedeni naší obce "fotbaliste" "nekopou" za nas obcany, ale za developera? Vsichni dobře vime, ze kruhovy objezd by castecne vyresil jen problém GOODMAN a ne naší obce, kde naopak by se situace zhoršila.

A clanek ve ctidoma
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/201 ... dman-27284

Zlepší se doprava ve Zdibech? Už do ní mluví i Goodman
Nekonečné kolony, zhoršená situace netrápí jen zdibské. Místní do Prahy jedou i hodinu. Společnost Goodman se sešla s vedením Zdiby, aby se bavili o zlepšení dlouhodobého problému. Proč? Chce to EIA!
Dopravní situace ve Zdibech a okolí je dlouhodobě neúnosná. V Chabrech totiž zúžili vozovku. A proč? Vzhledem k její šířce tady nebylo možné udělat přechod. Teď mají přechod, ale také věčné dopravní zácpy. Situace vypadá poměrně neřešitelně.

Proti zúžení už dokonce vznikla i petice. Sever Prahy kolabuje každé ráno díky Liberecké, teď se přidávají další, uměle vyvolané, dopravní komplikace. Petici proti značení máte ještě stále možnost podepsat.

Máte co říct ke Goodmanovi? Napište nám! zelenkova@ctidoma.cz

Ve Zdibech nyní proběhla jednání se zástupci firmy Goodman. Nikdo ještě pořádně neví, jestli ke stavbě logistického areálu dojde. Nicméně dopravu tady řeší už teď. Proč? V případě, že by Goodman vzniknul, tak se tady doprava zhorší ještě mnohonásobně! Výzkum EIA požaduje vyřešení tohoto problému.

„Tento týden proběhlo setkání zástupců místních samospráv, vyvolané zástupci Goodman, které zastupoval Ing. Malina, dopravní specialista. Byl předložen rozpracovaný návrh na zlepšení dopravní situace křižovatky u motorestu, na základě požadavků a připomínek v rámci EIA. Se zástupci obcí, jsme se shodli na nutnosti řešit dopravní situaci vzhledem k denním zácpám komplexně a postupovat jednotně. Jakmile bude připraven návrh dopravního řešení, směřujícího k zprůjezdnění ul. Pražské, bude projednáván společně se zástupci OS a veřejností. Zápis ze středečního jednání bude zveřejněn na stránkách obce a průběžně bude veřejnost informována“, říká starost obce Zdiby Jan Tvrdý.

V současné době se každý den v ranní špičce doprava na silnici 11/608 zastaví již před sjezdem na Klecany a auta stojí nebo velmi pomalu popojíždějí až do Prahy. Autobusy na linkách 370, 371, 372, 373 a 374 nabírají průměrně třicetiminutová zpoždění.
„Chtěli bychom, aby byl levý jízdní pruh Ústecké ulice směrem do centra uvolněn pro veškerou dopravu nebo minimálně pro autobusovou dopravu. Myslíme si, že uvolnění cca 1,5 km komunikace, kterou by mohli řidiči používat, by bylo přínosné pro průjezdnost tohoto úseku a zrychlení provozu. Je samozřejmě nutné dbát na bezpečnost, proto by měl být v místě odbočení do ulice Obslužná provoz sveden do jednoho pruhu a za tímto křížením znovu uvolněn,“ říkají tvůrci petice.
Na 1. km i 9. km sjezdu z dálnice D8, které spojuje silnice 11/608, jsou průmyslové zóny a neustále tady vznikají další plochy skladových areálů, jejichž provozem bude nadále i do budoucna navyšována dopravní zátěž území.
„Nemalé finanční prostředky vynaložené v roce 2014 na rekonstrukci Ústecké ulice při jejím používání jen z poloviny považujeme za nehospodárně vynaložené,“ pokračují tvůrci.
Ranní dopravní situace na dálnici D8 i silnici 11/608 směrem do Prahy je dlouhodobě značně neúnosná, dochází k narůstající nehodovosti v těchto úsecích, doprava se zbrzdí na obou silnicích v katastru obce Zdiby a pomalu popojíždí do Prahy. Kolony jsou dennodenní problém. Při narůstajícím počtu osobních automobilů, které směřují do Prahy a v každém cestuje většinou pouze jeden člověk, je důležité motivovat cestující, aby používali pro cestu do Prahy hromadnou autobusovou dopravu. Při jejím použití se sníží počet automobilů na silnici a zároveň zrychlí doprava. Nyní ovšem mohou při jízdě autobusem počítat pouze s tím, že musí použít autobus odjíždějící o 30 minut dříve, než potřebují, aby se dostali včas do zaměstnání či školy. Tím pádem dříve vstávat a modlit se, aby se dostali alespoň tak
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11346Příspěvek OSZ »

Jakápak je asi motivace našich zástupců na tom, aby zde i přes jasný odpor občanů proti výstavbě dvou gigantických hal zde haly byly? Musí to být vskutku motivace silná, když tak okatě dávají svým občanům najevo, že o zájem obce ani jejich občanů tu rozhodně nejde. Při té příležitosti by bylo dobré si připomenout, k čemu se nám zavázali a podmínili tím výkon funkce zastupitele:
Zákon o obcích.
§ 69
(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."


Je to především naše věc, jak se nám tu bude žít a jestliže nás někdo chce prodat, tak je třeba se proti tomu rázně postavit a ukázat, že nejsme žádní idioti, kteří nevědí o co tu jde. On Goodman za to ani tak nemůže. Viníci jsou ti, kteří jim dali naději, že taková blbost ve Zdibech může být!!!!!!!!!!!!!!

kango
Příspěvky: 1236
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11349Příspěvek kango »

A je tu další článek. Jeden se až nestačí divit, jak se "náš" starosta stará o blaho obce.
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-dop ... reba-modre

Proč mám z toho pocit, že lže? Možná to bude tou snahou z kruhového objezdu udělat "řízenou křižovatku". Když si přečtete, co je to řízená křižovatka, tak je to světelná křižovatka. Jenže pro tuto křižovatku zde nejsou podmínky. Jen se papírově zvýší kapacita.
Proč stále jednají s Goodmanem, když jsou proti výstavbě?
Myslím si, že by stačilo dát jednoznačně najevo, že není zájmem obce mít takovou stavbu na svém území a je klid.

Jestli v tom nebude zakuklený problém jednotlivců. :cash
Kango

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11350Příspěvek rasputin »

kango píše:A je tu další článek. Jeden se až nestačí divit, jak se "náš" starosta stará o blaho obce.
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-dop ... reba-modre

Proč mám z toho pocit, že lže? Možná to bude tou snahou z kruhového objezdu udělat "řízenou křižovatku". Když si přečtete, co je to řízená křižovatka, tak je to světelná křižovatka. Jenže pro tuto křižovatku zde nejsou podmínky. Jen se papírově zvýší kapacita.
Proč stále jednají s Goodmanem, když jsou proti výstavbě?
Myslím si, že by stačilo dát jednoznačně najevo, že není zájmem obce mít takovou stavbu na svém území a je klid.

Jestli v tom nebude zakuklený problém jednotlivců. :cash
Mám tři dotazy, kde jsou parkoviště ve Zdibech, kde řidiči rádi vozidla odstavují a pak pokračují autobusem?
Neposune řízená křižovatka problém množství vozidel pouze o kousek dál. Nezbrzdí nájezd na dálnici?

rasputin
Anonymni Diskuter
Příspěvky: 778
Registrován: úte dub 21, 2009 6:32 am

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11351Příspěvek rasputin »

rasputin píše:
kango píše:A je tu další článek. Jeden se až nestačí divit, jak se "náš" starosta stará o blaho obce.
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-dop ... reba-modre

Proč mám z toho pocit, že lže? Možná to bude tou snahou z kruhového objezdu udělat "řízenou křižovatku". Když si přečtete, co je to řízená křižovatka, tak je to světelná křižovatka. Jenže pro tuto křižovatku zde nejsou podmínky. Jen se papírově zvýší kapacita.
Proč stále jednají s Goodmanem, když jsou proti výstavbě?
Myslím si, že by stačilo dát jednoznačně najevo, že není zájmem obce mít takovou stavbu na svém území a je klid.

Jestli v tom nebude zakuklený problém jednotlivců. :cash
Mám několik dotazů, kde jsou parkoviště ve Zdibech, kde řidiči rádi vozidla odstavují a pak pokračují autobusem?
Neposune řízená křižovatka problém množství vozidel pouze o kousek dál. Nezbrzdí nájezd na dálnici?
Nemá se takový problém s dopravou řešit komplexně na úrovni odborníků, proč si obec nepozve svého specialistu a obstará ho firma, nebo co politik, to odborník v dopravě?
Též nechápu, že když občané nechtějí firmu ve své obci, proč o tom zastupitelé jednají, když je stanovisko je jednoznačné.
Nejde jen o dopravu, proč firmu nechtějí.
Proč řeší dopravu v obci s firmou, která má své zájmy a nikoli s nadřízeným orgánem? Problém v naší obci bude řešit dokonce starosta Klecan. Nechápu.

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11470Příspěvek jenik789 »

Ze by něco mozna opet "Goodman" s našimi nekterymi predstaviteli (jeden z nich mi osobne potvrdil, ze Goodman je dobry pro obec, ale bylo to mezi 4 očima) uvarili a my obcane o tom u nas ve Zdibech nevime?

Vsimnete ti datum aktualizace 29.11.2016

https://www.sreality.cz/detail/pronajem ... reen=false

je nový projekt, situován při dálnici D8, přímo u sjezdu Exit 1, Zdiby. Možnost výstavby skladových/výrobních prostor na míru, dle potřeb klienta. Kancelářské prostory řešené rovněž dle požadavků. K dispozici Q3/2017.

Specifikace

Světlá výška 10 m

Nosnost podlah 7 t/m2

Rozpon sloupů 24 m x 12 m
Neváhejte nás kontaktovat pro více informací! Fotografie jsou z existující stavby developera.

Cena: Informace o ceně na dotaz
Poznámka k ceně: info v RK, neplatíte provizi, včetně provize
ID zakázky: KP-895
Aktualizace: 29.11.2016
Stavba: Smíšená
Stav objektu: Novostavba
Umístění objektu: Okraj obce
Typ domu: Přízemní
Podlaží: 5. podlaží

Obrázek


Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3251
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: GOODMAN - Velke prumyslove vyrobni haly v nasi obci

Příspěvek: # 11603Příspěvek jenik789 »

A mame GOODMANa zase zpet, urcite maji nekteri vladnouci zastupitele radost...

Jedná se cca. o 1500 stran textu a to samozřejmě textu odborného.
Čas nás velmi tlačí - lhůta do 19.4.2017!

ZDE NAJDETE VEŠKEROU NOVOU DOKUMENTACI ke kauze Goodman:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980


Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na životní prostředí v k.ú. Zdiby
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám v souladu se zněním § 8 odst. 2) zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na životní prostředí (dále jen dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5) zákona, dle přílohy č. 4 k zákonu.
(Kompletní zásilka Dokumentace EIA obsahuje 1x svazek samotné „dokumentace“ (text), svazek „Přílohy“ a 1x CD na kterém je kromě celé kompletní dokumentace EIA též video „Mikrosimulace řešení dopravy na křižovatkách v okolí záměru“)
Oznamovatelem záměru je firma Goodman Czech Republic s.r.o., Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1.
Oprávněným zástupcem oznamovatele je Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 652/30,
130 00 Praha 3.
Zpracovatelem dokumentace je Ing. Jiří Blažek, CSc., (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona), LI-VI Praha, spol. s r.o., Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3.
Předmětem záměru je realizace logistického areálu se dvěma halami s možným využitím pro nerušící výrobu. Areál je situovaný při severovýchodním okraji obce Zdiby mezi dálnicí D8 a komunikací II/608, s dopravním napojením na silnici II/608 a dále přes exit 1 na dálnici D8.
Středočeský kraj a Obec Zdiby (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3) zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do dokumentace nahlížet, vyvěšením na úřední desce, současně s upozorněním, že dle § 8 odst. 3) zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 20. 3. 2017. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá Obec Zdiby v souladu s § 16 odst. 4) zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace (lze zaslat také e-mailem na adresu: zemanova@kr-s.cz.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Obec Zdiby (jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 2) a 3) zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci.
S odvoláním na znění § 8 odst. 3) zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí být přihlédnuto.
Informace o dokumentaci je rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1980. Datum vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz .

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Obrázek
Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

Odpovědět