Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Vše co se týká našeho OÚ, starosty, zastupitelů.... prostě vše co k tomu patří
kango
Příspěvky: 1234
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11330Příspěvek kango
stř lis 02, 2016 10:46 am

Značné překvapení přinesly vyčíslené náklady na výstavbu. Zatímco ještě v pondělí minulého týdne bylo operováno s číslem 28 mil. Kč, na zasedání zastupitelstva byla částka „upřesněna“ na 42 mil. Kč, což je „pouhé 50%-ní navýšení“. Tato částka by měla zahrnovat výstavbu jednoho patra na stávající starou budovu MŠ pro 4 třídy ZŠ s kapacitou 120 dětí, dále částečné rozšíření školní jídelny bez konkrétní specifikace rozsahu a rekonstrukci havarijního stavu budovy MŠ (rozvody, zateplení) – v celkové zahrnuté hodnotě 7 mil. Kč.

K dotazu občanů na znění a obsah dotačního titulu pan starosta nepodal žádnou vysvětlující odpověď a odkazoval na p. Jurkeníka, který je prý vyřízením této dotace pověřen. Pan Jurkeník zase odkazoval na blíže nedefinovaného zpracovatele a obsah dotačního titulu také neznal.

Opoziční zastupitelé zmínili, že nebyli včas a v dostatečném rozsahu o celé záležitosti informováni a poukazovali na to, že by si tato záležitost zasloužila celkově více pozornosti
a komplexnosti v řešení. V souvislosti s tímto vyšlo najevo, že projekt existuje již 6 let, v současné podobě 4 roky, a přitom se jeho ekonomická stránka předkládá opozici a vlastně i občanům až 3 pracovní dny před vypršením lhůty pro podání dotace.

Nutno ještě podotknout, že i přes velkou finanční investici je toto řešení jen krátkodobé a z hlediska školství řeší problém v obci v horizontu pouze cca 5 let.

Pro inspiraci a finanční srovnání posílám komplexní řešení budovy školy v Líbeznicích, na které jsem dnes byla upozorněna. Jedná se o budovu s kapacitou 240 žáků, která byla postavena za pouhých 304 dní. Tento multifunkční komplex, který je navíc ve večerních hodinách využíván i ke kulturním účelům, byl postaven za 45 mil. Kč. http://www.earch.cz/cs/revue/libeznice- ... architekti
https://www.stream.cz/gebrianvs/10008083-libeznice

Upřímně, je mi z toho smutno, když vidím, že jinde to jde a u nás ne. A tohle není o opozici a koalici, ale o zdravém rozumu a vidění do budoucna. To je to, co současnému vedení chybí.


Kango

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11331Příspěvek OSZ
stř lis 02, 2016 8:40 pm

Zaprděné Zdiby. To mě napadá, když jsem viděl Líbeznice.

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11977Příspěvek OSZ
čtv úno 15, 2018 12:04 pm

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,
dneěního dne vydal Stavební úřad Klecany rozhodnutí o předčasném užívání objektu Mateřské školy ve Zdibech, Na Lada 144. Tímto došlo k naplnění bodu rekonstrukce I. a II NP . objektu Mateřské školy, kuchyně a jídelny.
Mateřská škola se po dohodě s paní ředitelkou Mgr. Koktanovou otevírá pro výuku v pondělí 12. února 2018.
Všem bych Vám rád moc poděkoval za trpělivost a pevně věřím, že Vaše děti budou chodit do zrekonstuované školky rády a bude se jim líbit.
Zdeněk Jurkeník

Tak doufejme, že to je v bezvadné kvalitě tak, jak bylo smluvně dohodnuto a to, co se nepodařilo udělat se podaří tak, aby to nenarušilo provoz objektu. Ještě bude zajímavé kolik bude dělat konečný účet. Jinak přeji všem dětem, které objekt budou užívat, aby se jim tam líbilo. Možná, že by bylo dobré, když nás to stálo nemálo finančních prostředků se s tím pochlubit a uspořádat v rámci slavnostního otevření den otevřených dveří.

Petr Míšek
Příspěvky: 103
Registrován: ned dub 09, 2006 11:50 am
Bydliště: Zdiby-Přemyšlení

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11978Příspěvek Petr Míšek
čtv úno 15, 2018 12:42 pm

cena byla vyšší už od začátku
https://www.profilzadavatele.cz/profil- ... iby_17144/

MacFig
Příspěvky: 939
Registrován: úte lis 22, 2005 8:51 am
Bydliště: Skopec 123, 250 66, Zdiby - Brnky
Kontaktovat uživatele:

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11980Příspěvek MacFig
pát úno 16, 2018 2:16 pm

Ano - cena byla přinejmenším neoprávněně navýšena o 205 877,44 Kč bez DPH za likvidaci střešní krytiny s azbestovými vlákny. Posuďte sami co bylo předmětem veřejné zakázky:

Projektová dokumentace - část ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - dokument D.1.1.a.01 Technická zpráva ZDIBY 2.doc uvádí hned na 21. řádku: ... Stávající objekt je nyní zakryt sedlovou střechou na dřevěné konstrukci. Střešní krytina je z eternitových šablon. Ubourání betonových sloupů v podkroví bude provedeno na úroveň podlahy. Střecha s krovem budou rovněž postupně rozebrány. ...

Soupis stavebních prací ... s výkazem výměr obsahuje na ř. 409: demontáž krytiny ... 834,55 m2
Poznámka: Podle mých propočtů je to o 40 % více, než by mělo být.

Zadávací dokumentace v bodě 3.B. pod d) na str. 5 uvádí co hradí dodavatel (a má být v nabídkové ceně): průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník zadávacího řízení;

Zadávací dokumentace v bodě 3.6 na str. 7 uvádí: Závaznost požadavků zadavatele - Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace v bodě 7.4 na str. 17 uvádí: Podmínky překročení ceny - Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná v případě, dojde-li v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu.

Takže uzavření třetího dodatku na ke smlouvě týkajícího se likvidace střešní krytiny s azbestovými vlákny (zvýšení ceny díla o 205 877,44 Kč bez DPH nemělo jediné opodstatnění !!!

V návaznosti na to by bylo možné se ptát, zda ve výběrovém řízení neúspěšní potenciální dodavatelé neměly v nabídce toto zahrnuto, a proto byli dražší. Podle Zadávací dokumentace bod 16. (str. 27): Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v souladu s těmito kritérii hodnocení:
KRITÉRIUM VÁHA
1. Celková nabídková cena 85%
2. Zkrácení lhůty pro dokončení 15%

Nevím sice proč je hovořeno o kvalitě (ta má být podle smlouvy nejvyšší, tudíž ji všichni musí nabídnout stejnou :-) ), ale z pohledu navýšení ceny a absolutního nedodržení termínu bych se vůbec nedivil, kdyby někdo tohle výběrové řízení napadl dodatečně soudně.
Někdo zde zásadně selhal již od samého začátku: Projektant nejspíš ne - ten to vše uvádí, ale administrátor veřejné zakázky už možná ano - mohl si všimnout, co kdo má v nabídce, a určitě technický dozor a zástupci obce, kteří nejen zpočátku víceméně tolerovali pomalý postup prací, ale kteří se "podepsali" pod uzavření 3. dodatku ke smlouvě na pár drobných (z pohledu celé předražené stavby) - jen 205 877,44 Kč bez DPH.
Zbyněk Smetana
Skopec 123
250 66 Zdiby - Brnky
--------------------------------
Obec pro všechny generace

obcancz
Příspěvky: 223
Registrován: pát kvě 04, 2007 11:06 am

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11983Příspěvek obcancz
úte úno 20, 2018 8:42 am

Pane Smetano, jen zde uvádíte samé zavádějící informace klamete občany. Ano, vícepráce byly provedeny a to z toho důvodu, že azbest je nezbezpečným odpadem a likvidace tohoto nebezpečného odpadu nebyla součástí položkového rozpočtu ve veřejné zakázce. Z tohoto důvodu ani nemohli účastníci veřejné soutěže uvádět v nabídce likvidaci a uložení nebezpečeného odpadu v podobě azbezstu. Navíc likvidace azbestu podléhá přísným pravidlům likvidace jeho samotného. V tomto případě to znamená, že tato skutečnost musela být zaznamenána ve stavebním deníku a provedena úprava položkového rozpočtu na základě změnových listů, jelikož došlo k nepředvídaným stavebním pracem, které nemohly být zjištěny před realizací stavby. Můžu Vám říct, že toto se děje u více staveb v případě rekonstrukcí starších budov, byť se provedou sondy a průzkum budovy. Ne vše se dá předpokládat, to jako auditor by jste mohl vědět.
To nemluvím o tom, že ve výběrové komisi byli dva zástupci opozice a jeden z nich odborník na "slovo vzatý" pan Krejcar, odborník na stavby. Jak je možné, že na to nepřišel nebo nepoukázal. Asi nepředpokládal, že by tam mohl být azbest. Ale kdo jiný by to měl předpokládat než takový odborník jako je pan Krejcar, který zde všechno ví a zná. Taková hypotetická otázka - proč byl odejít ze stavebního úřadu?
A ještě taková "maličkost" nejednalo se pouze o přístavbu ZŠ, ale celkovou rekonstrukci MŠ. Z původní budovy zůstaly pouze obvodové zdi, jinak proběhla celková rekonstrukce budovy od výměny elektroinstalace, rozvodu TUV a odpadů, podlah, osvětlení, nové kuchyně apod. V čem se Vám zdá stavba prodražená? Že je pro 3 třídy MŠ a 4 třídy ZŠ včetně nového vybavení a celkové rekonstrukce budovy? Takže nelžete lidem.
Petr Dubský

MacFig
Příspěvky: 939
Registrován: úte lis 22, 2005 8:51 am
Bydliště: Skopec 123, 250 66, Zdiby - Brnky
Kontaktovat uživatele:

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11984Příspěvek MacFig
úte úno 20, 2018 9:21 am

Petře,
nejedná se o zavádějící informace ani o klamání občanů.

Projektová dokumentace - část ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - dokument D.1.1.a.01 Technická zpráva ZDIBY 2.doc uvádí hned na 21. řádku: "... Stávající objekt je nyní zakryt sedlovou střechou na dřevěné konstrukci. Střešní krytina je z eternitových šablon. Ubourání betonových sloupů v podkroví bude provedeno na úroveň podlahy. Střecha s krovem budou rovněž postupně rozebrány. ..."
Do nabídek při výběrovém řízení se uvádí vše co nabízející měl nebo mohl vědět. Tudíž podle projektové dokumentace věděl, že
krytina je z eternitu a podle stáří stavby mohl (ale spíš měl) vědět, že eternit v době realizace byl obecný název pro "osinkocementovou krytinu" (umělá vlákna jako polypropylen se do současného Eternitu začala používat až někdy koncem osmdesátých let).
Tudíž o nutnosti likvidace azbestu nabízející věděl a jím nabídnutá cena měla zahrnovat i příslušnou likvidaci. A pokud jí do ceny nabízející nezahrnul, tak je to jeho chyba, kterou nemůže odhalit nikdo z jakékoliv výběrové komise (navíc stejně jako nabízející mohli/měli všichni ve výběrové komisi o existenci azbestu ze zadávací dokumentace vědět), protože prostě když nabízející uvede cenu vycházející z výkazu výměr a ze zadávací dokumentace plyne, že dodavatel hradí "průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění", tak tam ta likvidace azbestu být má!!!
Stavební dozor do stavebního deníku zapsal 1.8.2017, že zbytky krytiny dodavatel má pomíchány s jiným stavebním odpadem. Buď tedy dodavatel (jeho zaměstnanci) na pravidla zacházení s nebezpečnými odpady "kašlal" nebo byl takový amatér, že vůbec nevěděl s čím zachází. Tedy opět chyba dodavatele, kterou vedení obce řešilo až následně 28.8.2017 uzavřením toho třetího dodatku - prostě, že to obec zaplatí.

Tudíž jako auditor mohu pouze konstatovat, že uzavření třetího dodatku ke smlouvě týkající se likvidace střešní krytiny s azbestovými vlákny (zvýšení ceny díla o 205 877,44 Kč bez DPH) nemělo jediné opodstatnění a bylo ze strany vedení obce neoprávněné !!!

Závěrem: Kdybych tuto zakázku auditoval, tak bych se docela podrobně podíval na ty výměry z výkazu výměr. Např. hrubý propočet plochy střešní krytiny mi vychází na asi 500 m2 a výkaz výměr uvádí 834,55 m2.Obdobně mám pochybnosti i o jiných uváděných výměrách. Bohužel když se schvalovala v zastupitelstvu zadávací dokumentace, tak nám projekt poskytnut nebyl ani dopředu, ani na místě a i na profil zadavatele byla projektová dokumentace doplněna až po našich připomínkách, že tam není.
Zbyněk Smetana
Skopec 123
250 66 Zdiby - Brnky
--------------------------------
Obec pro všechny generace

obcancz
Příspěvky: 223
Registrován: pát kvě 04, 2007 11:06 am

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11985Příspěvek obcancz
úte úno 20, 2018 9:48 am

Zbyňku, v tomto případě pokud máš pochybnosti o neoprávněném podepsání dodatku k SoD, tak nezbývá nic jiného než, aby si podal podnět na zastupitelstvu, aby kontrolní výbor prověřil oprávněnost uzavření tohoto dotatku. Problém je ovšem v tom, že předsedou výboru je p. Krejcar ml. a v hodnotící komisi byl odborník na slovo vzatý, který měl toto odhalit p. Krejcar st., tak to bude asi problém viď. Mohl by to být střet zájmů nebo podjatost.
Jinak si nemyslím, že by došlo k porušení ze strany administrátora, ale domnívám se, že je to spíše záležitost projektanta a stavebního dozoru apod.

OSZ
Příspěvky: 507
Registrován: úte lis 08, 2005 11:11 pm
Bydliště: Habrová 145, Zdiby

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11986Příspěvek OSZ
úte úno 20, 2018 11:09 am

Vážený pane Dubský!
Máte pravdu, že jsem byl nominován do výběrové komise za opoziční zastupitele, kde také byli za obec pan Žáček, Wachtl i pan Jurkeník. Já, na rozdíl od nich jsem celou dobu nemlčel, ale upozornil například na to, že firma, která podala nejnižší nabídku (44 mil. Kč vč. DPH) je firma, která má víc zkušeností s bouráním než stavěním, a tak jsem doporučil k realizaci druhou firmu (46,9 mil. Kč vč. DPH), která stavěla školu např. v Líbeznicích, Husinci, Hovorčovicích. Doporučení bylo mimo jiné i na základě referencí, které jsem si u všech tří obcí na firmu vyžádal. Bohužel jsem byl upozorněn, že kritéria výběru byly stanoveny a tam se na reference ani na to, čím se firma živí nehraje. Co potom s takovým výběrovým řízením, které je pouhou formalitou a divadlem? Nakonec jsem byl i okřiknut panem Wachtlem ať nezdržuji, že on potřebuje odejít. Rozhodování o 44 mil. Kč mu zřejmě přijde jako nepodstatné.
Co se týká projektové dokumentace, tak ta měla být zpracována v detailu pro realizaci, tj. daleko podrobněji než pro stavební povolení. To, že tam tedy nebyl popsán azbest je s podivem, protože na základě průzkumu, a to jak fyzického, tak i z původní dokumentace nebo informace pamětníků toto mělo být zachyceno i z toho důvodu, že azbest byl běžně používán a dal se tedy předpokládat.
Jinak k dokumentaci jsem měl výhrady, ale to bylo asi vše, co jsem s tím mohl dělat, protože vše bylo rozhodnuto a upečeno. Ještě větší výhrady však mám k vlastnímu provedení stavby. Je zcela evidentní, že stavba byla provedena zcela diletantsky a za porušování řady technologických postupů, které když se nedodrží, tak to vede k následným závadám a dodatečným nákladům na opravy.
Závěrem bych chtěl říct, že investice do školy je investicí nás všech a nemělo by nám být jedno, jak se se společnými prostředky hospodaří, a nakonec v čem se budou i vzdělávat naše děti. Vady by se měly opravit i když některé budou problematické (co s vlhkostí ve fasádě díky promoklé tepelné izolaci – plíseň, poruchy na fasádě, nedodržení postupů při instalaci izolace, atd.) a vad je skutečně neuvěřitelné množství, což vypovídá o neodbornosti zhotovitele. No uvidíme, jak to celé nakonec dopadne a bude předložen závěrečný účet. Obci bych doporučil k jednání si nechat udělat posudek soudním znalcem včetně energetického auditu na provedené zateplení pláště, když si to nedokázali ohlídat a nechali to dojít do takového stavu. Zmetek rozhodně nestojí tolik, jako bezvadně provedená stavba!

Mirek64
Příspěvky: 1
Registrován: pon úno 19, 2018 9:03 am

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11988Příspěvek Mirek64
úte úno 20, 2018 5:01 pm

Dobrý den pane Smetano,
přečetl jsem si Váš příspěvek. Nejprve jsem nechtěl tady reagovat, ale Vaší další odpovědí a odpovědí pana Krejcara, reagovat musím. Tento projekt administruji, já. Nemyslím si že jsem pochybil, protože jestli jste to ještě nezjistil, tak se nám ve spolupráci s pracovníky a představiteli obce podařilo na tuto stavbu zajistit 26 mil. Kč dotace z MŠMT. Projekt obce byl v konkurenci několika stovek projektů z celé republiky a protože všichni na obci odvedli kvalitní práci, bylo Vám přiznáno 26 mil. Kč !!! To je první zásadní fakt, který jste tady obyvatelům Zdib nesdělil a je to škoda, ale chápu postoj opozičního komunálního politika.
V období kdy se vypisovalo výběrové řízení byla zpracována prováděcí projektová dokumentace, která včetně výkazu výměr byla součástí zadávací dokumentace a podle které firmy vyhotovily své nabídky. Nejsem projektantem této stavby a tato část byla od projektanta dodána, protože byla zajištěna odborná kvalita. Nejsem ani schopen překontrolovat obsah výkazu výměr, protože nejsem stavař a proto to zajišťoval odborník - projektant pozemních staveb. Výběrové řízení bylo vypsáno standartně a správně a podle platného zákona o veřejných zakázkách. Firma, která byla vybrána, splňovala podmínky výběrového řízení a jen uvedu jeden fakt - nabídku předkládala jako sdružení (tudíž reference měla), přípomínky pana Krejcara jsou mimo, protože potom by mohlo nastat to, že se firma odvolá k ÚHOSU a tím bychom nedodrželi podmínky získání dotace a mohlo by to mít další důsledky. Nikoho nemůžete vyřadit, že si něco myslíte, musíte to prokázat. Pan Krejcar mohl své názory svobodně prezentovat a v tom mu nikdo nebránil, ale pravidla jsou jasná a jen v těch se můžete pohybovat. Taky se musite předně řídít při auditech jen zákony a vyhláškami a né tím jak by jste to viděl VY !
Od pana Krejcara nic jiného nečekám, než, že bude stavbu kritizovat, ale stavbu dozorují odborníci ve stavebnictví TDI, projektant který má autorský dozor, tak si myslím, že stavba bude provedena kvalitně a i v jiných obcích se v těchto klimatických podmínkách staví. Na stavbě probíhají pravidelné kontroly a závěrem proběhnou kolaudace a jiné kontroly tak, aby se stavba mohla kvalitně užívat. Jinak nástavba se cenově od záměru neliší, ale zapomněl jste všem tady říci, že z důvodu výstavby 4. tříd ZŠ probíhá rekonstrukce celé budovy, tj. tříd mateřské školy (včetně vybavení), vytápění (které zasahuje do prostor obecní policie), vzduchotechniky, kanalizace, přípojek a také hlavně kuchyně s jídelnou (včetně nového vybavení !), kde se výrazně zvýší užitková hodnota a zvýší se kapacita strávníků. Myslím si, že je to tak správné, že se tato budova tohoto dočkala. Takže těch 40 mil. nejde jen do nástavby a výstavby 4. tříd ZŠ, ale jde do celé budovy a i okolních zpevněných ploch, odvodnění ! Tady nehledejte viníky, proč je to takto a né jinak. Je to složitá stavba a již nyní určitě většina rodičů odcení, že děti budou v nových moderních prostorách, kde budou mít pro své vzdělávání nové moderní pomůcky a zařízení.
Jen ještě maličkost v ZD je napsáno jak má zhotovitel postupovat při případné likvidaci všeho odpadu vzniklého na stavbě, ale co obsahuje výkaz výměr je věcí projektu a to zhotovitel naceňuje.
Zdravím
M. Pokorný

obcancz
Příspěvky: 223
Registrován: pát kvě 04, 2007 11:06 am

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11989Příspěvek obcancz
úte úno 20, 2018 5:33 pm

Pane Krejcare, jsou to jen co kdyby apod. Ale co je důležité, že píšete o diletantismu. Ano ten je vidět, ale úplně někde jinde v historickém cetru obce a údajně se tomu říká zámek, ale do toho to má daleko. Tak se Vás ptám, kde je ten diletantismus? A nesvádějte to na obec apod., obec nemá s tím nic společného, jelikož nevlastní ani píď pozemku, natož tak jedinou cihlu na těchto objektech. Je to jen a jen Vaše záležitost!!

kango
Příspěvky: 1234
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11991Příspěvek kango
úte úno 20, 2018 7:05 pm

Mirek64 píše:
úte úno 20, 2018 5:01 pm
Dobrý den pane Smetano,
přečetl jsem si Váš příspěvek. Nejprve jsem nechtěl tady reagovat, ale Vaší další odpovědí a odpovědí pana Krejcara, reagovat musím. Tento projekt administruji, já. Nemyslím si že jsem pochybil, protože jestli jste to ještě nezjistil, tak se nám ve spolupráci s pracovníky a představiteli obce podařilo na tuto stavbu zajistit 26 mil. Kč dotace z MŠMT. Projekt obce byl v konkurenci několika stovek projektů z celé republiky a protože všichni na obci odvedli kvalitní práci, bylo Vám přiznáno 26 mil. Kč !!! To je první zásadní fakt, který jste tady obyvatelům Zdib nesdělil a je to škoda, ale chápu postoj opozičního komunálního politika.
V období kdy se vypisovalo výběrové řízení byla zpracována prováděcí projektová dokumentace, která včetně výkazu výměr byla součástí zadávací dokumentace a podle které firmy vyhotovily své nabídky. Nejsem projektantem této stavby a tato část byla od projektanta dodána, protože byla zajištěna odborná kvalita. Nejsem ani schopen překontrolovat obsah výkazu výměr, protože nejsem stavař a proto to zajišťoval odborník - projektant pozemních staveb. Výběrové řízení bylo vypsáno standartně a správně a podle platného zákona o veřejných zakázkách. Firma, která byla vybrána, splňovala podmínky výběrového řízení a jen uvedu jeden fakt - nabídku předkládala jako sdružení (tudíž reference měla), přípomínky pana Krejcara jsou mimo, protože potom by mohlo nastat to, že se firma odvolá k ÚHOSU a tím bychom nedodrželi podmínky získání dotace a mohlo by to mít další důsledky. Nikoho nemůžete vyřadit, že si něco myslíte, musíte to prokázat. Pan Krejcar mohl své názory svobodně prezentovat a v tom mu nikdo nebránil, ale pravidla jsou jasná a jen v těch se můžete pohybovat. Taky se musite předně řídít při auditech jen zákony a vyhláškami a né tím jak by jste to viděl VY !
Od pana Krejcara nic jiného nečekám, než, že bude stavbu kritizovat, ale stavbu dozorují odborníci ve stavebnictví TDI, projektant který má autorský dozor, tak si myslím, že stavba bude provedena kvalitně a i v jiných obcích se v těchto klimatických podmínkách staví. Na stavbě probíhají pravidelné kontroly a závěrem proběhnou kolaudace a jiné kontroly tak, aby se stavba mohla kvalitně užívat. Jinak nástavba se cenově od záměru neliší, ale zapomněl jste všem tady říci, že z důvodu výstavby 4. tříd ZŠ probíhá rekonstrukce celé budovy, tj. tříd mateřské školy (včetně vybavení), vytápění (které zasahuje do prostor obecní policie), vzduchotechniky, kanalizace, přípojek a také hlavně kuchyně s jídelnou (včetně nového vybavení !), kde se výrazně zvýší užitková hodnota a zvýší se kapacita strávníků. Myslím si, že je to tak správné, že se tato budova tohoto dočkala. Takže těch 40 mil. nejde jen do nástavby a výstavby 4. tříd ZŠ, ale jde do celé budovy a i okolních zpevněných ploch, odvodnění ! Tady nehledejte viníky, proč je to takto a né jinak. Je to složitá stavba a již nyní určitě většina rodičů odcení, že děti budou v nových moderních prostorách, kde budou mít pro své vzdělávání nové moderní pomůcky a zařízení.
Jen ještě maličkost v ZD je napsáno jak má zhotovitel postupovat při případné likvidaci všeho odpadu vzniklého na stavbě, ale co obsahuje výkaz výměr je věcí projektu a to zhotovitel naceňuje.
Zdravím
M. Pokorný

Dobrý den pane Pokorný.
jen pro porovnání akce ve Zdibech, ze které jsou čtyři nové třídy a opravená stará školka v hodnotě 40 milionů a proti tomu akce v Líbeznicích za 44 milionu (240 dětí, 8 kmenových tříd). Díky tomu mají nejen první stupeň, ale plnohodnotné základní vzdělání. To bohužel tady ve Zdibech stále není a vhodný pozemek se prodal.
Kvalitu práce stavební firmy bylo možné sledovat po celou dobu. Nedostatek pracovníků, když bylo počasí vhodné na venkovní práce nic se nedělo, když se počasí zhoršilo tak se začalo pracovat venku. Každý normální člověk se přizpůsobuje přírodě a ne naopak.
Kvalita stavebního dozoru je velmi diskutabilní, protože stejný stavební dozor obce dozoroval již několik staveb mimo jiné rozšíření kanalizace, kontejneroviště. Na kvalitu vozovky po rozšíření kanalizace se můžete jet osobně podívat. Když stavební dozor přišel kontrolovat stavbu kontejneroviště bez projektu a vůbec mu nevadilo, že kopou základy v komunikaci a v části kde má být chodník, tak to už není co říct. Takový stavební dozor by na mé stavbě skončil na hodinu. Ale pan starosta je starý známý, tak se jede dál. Podle toho to taky vypadá.
Jako administrátor zakázky určitě také víte, že nikde není povinnost vybrat nejlevnější cenu, jestliže jsou pochybnosti o možnostech, kvalitě a dodržení realizace. Proto váš argument s ÚOHS je mimo. Stejně tak se mohla odvolat jakákoli firma a bylo by po dotaci úplně stejně. Spíš to ukazuje na domluvu.
Když jsem se bavil se stavební firmou, které jsem dal po ukončení výběrového řízení zadávací podmínky pro porovnání, tak jednoznačně řekla, že to je podhodnocené za účelem výhry a bude se navyšovat vícepracemi, což už se děje.
Myslím si, že i toto je prací administrátora zakázky hlídat a nenechat utíkat peníze jinam.

Rodiče by mnohem více ocenili, kdyby obec komunikovala a stavba byla hotova v termínu a ne skoro půl roku poté. Přístup obce my nic nám je to jedno nás se to netýká mi už máme děti velké nebo už jsou ve škole a vy se starejte jak chcete je fakt super. Ještě že už nejsou defenestrace. :D

Já vím volby se blíží, škola, školka se bude slavnostně otvírat nejlépe v září, vedení obce se bude plácat po ramenou, jak jsou skvělí, jak dostali dotaci, jak rozšířili školu blablabla.
Škoda, že radši neskončili prodej pozemku a tam nepostavili novou školu i se sportovním zázemím.

To by ale kamarádi neměli kšeft. A vděk přece světem vládne. Nebo ne? :cash
Kango

MacFig
Příspěvky: 939
Registrován: úte lis 22, 2005 8:51 am
Bydliště: Skopec 123, 250 66, Zdiby - Brnky
Kontaktovat uživatele:

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11992Příspěvek MacFig
úte úno 20, 2018 7:23 pm

Dobrý den pane Pokorný.
Sice oslovujete mě, ale píšete o něčem, co není ani v mém diskusním příspěvku, ani v jiných. Nikde jsem nenapsal, že budova nepotřebovala rekonstrukci, nikde jsem nenapsal nic o špatném vypsání výběrového řízení atd. Napsal jsem, že administrátor možná pochybil - "mohl si všimnout, co kdo má v nabídce, a určitě technický dozor a zástupci obce, kteří nejen zpočátku víceméně tolerovali pomalý postup prací, ale kteří se "podepsali" pod uzavření 3. dodatku ...".
První chyba byla ve vedení obce, že neposkytla zastupitelům zadávací dokumentaci (mohli jsme na případné nepřesnosti nebo chyby upozornit - jsem zvyklý při auditování výběrových řízení si vše prostudovat, kritické hodnoty přepočítat a pak se teprve zabývat výsledky výběrka).
U výběrového řízení jsem nebyl a ani bych nechtěl být - obdobná výběrka mi v práci zaberou tak 4÷5 dní - prostudování a kontrola ZD; rozpis kritických parametrů, které se v nabídkách mohou objevit; zjištění nabídek obdobných akcí na porovnání nabízených cen a řešení vytipovaných kritických parametrů; .... Bez těchto znalostí bych si nikdy netroufl přistoupit k doporučení "vítěze", protože to je až poslední krok, po tom, co zhodnotím jak nabídky mezi sebou, tak zda obsahují vše, co by měly obsahovat. A není pravda, že stačí porovnat splnění podmínek a cenu (v tomto případě i "zkrácení termínu"). Výběrová komise si může vyžádat doplňující informace, jako např. zda cena obsahuje něco, co není uvedeno, ale mělo by tam být. Rovněž většina výběrových řízení obsahuje informaci, že zadavatel může výběrko zrušit, což se běžně aplikuje, když jsou nabídky neúplné a bez změny ceny je nelze doplnit (tudíž ve výběrku nelze pokračovat), nebo když se zjistí, že zadávací dokumentace obsahovala chyby, nepřesnosti nebo nejasnosti (např. nedostatečně definované parametry, které si každý nabízející vyložil jinak a zas bez změny ceny nelze výběrko dokončit). Na výběrovém řízení však nevidím z mně dostupných podkladů chybu.
Smlouva s dodavatelem byla standardní univerzální a pokud by se jednalo o zkušeného dodavatele, tak by nebyl problém. Jenže se brzy ukázalo, že dodavatel to "nějak nezvládá", ale vzhledem k formulaci smlouvy s tím asi fakt obec nemohla v ten okamžik nic dělat (byť se mi ten stav nelíbil, byl jsem si vědom, že smlouva je, jaká je).
S TDI nemám přímé zkušenosti (nic jsem nikdy ofiko nedozoroval), ale na kontrolních dnech, kde jsem se účastnil, bylo běžné, že se dozor ptal i na zajištění dalších kroků realizace akce. Zde je možná další pochybení, ale být nemusí. Chápu, že vedení obce nejsou stavební odborníci, ale mohou se spoléhat na zdravý úsudek a tak trochu i hlídat dozor. Každopádně dozor neselhal, když zjistil, jak dodavatel zachází s azbestem. Zcela však selhalo vedení obce, že přistoupilo na ten třetí dodatek představující předražení, o kterém jsem psal a jsem přesvědčen, že existuje dost důkazů, že dodatek neměl být uzavírán a stavba je v tomto předražena. To že jsem vyjádřil pochybnosti o výměrách neznamená, že jsou špatně, ale mohou být. A pokud jsou špatně, tak je to také předražení. To však nemohu nyní prokázat, neboť k tomu nemám dost podkladů. A jako auditor i taková podezření/pochybnosti do auditní zprávy uvádím (samozřejmě jasně označená, že to není doloženo a "jen se domnívám"), protože bez toho by se nikdy nezjistilo, že by to šlo zadávat lépe (co doplnit, aby se problémy neopakovaly, co jinak formulovat, jaká další kritéria dávat), případně, že je problém jen dobře zakamuflován.
Jinak v poslední větě ("Jen ještě maličkost v ZD je napsáno jak má zhotovitel postupovat při případné likvidaci všeho odpadu vzniklého na stavbě, ...") potvrzujete, že dodavatel (zhotovitel díla) měl vědět, co má dělat s odpadem, který vznikne likvidací střešní krytiny z eternitových šablon, která je uvedena v projektové dokumentaci.
Zbyněk Smetana
Skopec 123
250 66 Zdiby - Brnky
--------------------------------
Obec pro všechny generace

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3231
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 11993Příspěvek jenik789
stř úno 21, 2018 4:47 pm

Dobrý den,

požádal jsem pana Česneka, aby jmémen mým uveřejnil reakci na téma škola, protože je zde i zmiňován kontrolní výbor obce a v té souvislosti také mé jméno.

1. členy kontrolního výboru nezajíma, kdo a kde byl či pro co hlasoval, ale jestli se věci naplňují dle usnesení zastupitelstev a zda někde nevznikají nesrovnalosti (např.: také namátková kontrola uzavřených smluv a jejich plnění)
2. k tomuto tématu jsem se vyjadřoval již na zasedání zastupitelstva dne 7. 9. 2017 a upozorňoval jsem na nesrovnalosti a měnění projektu (včetně dodatku ke smlouvě) viz přiložený zápis str. 4 - 11 - lepší je si však pustit záznam ze zasedání tohoto zastupitelstva, který by měl být volně dostupný na youtube

Zapis z jednani zastupitelstva


3. kontrolní výbor měl na programu schůze konané dne 12. 2. 2018 také bod č. 5 Smlouva k nástavbě ZŠ na budově MŠ Zdiby (a průběh stavby) - zápis bude uveřejněný na stránkách obce Zdiby během měsíce března
4. členové kontrolního výboru si převzali soupis vad a nedodělků k 31. 1. 2018, kde bylo uveřejněno, co je odstraněno a co není - jako zastupitel zvažuji, co s tímto dokumentem učinit, protože některé vady jsou závažného charakteru (dle mého názoru)
5. Je dobře, že byla získaná dotace, ale cena nyní zveřejněna v dodatku je příliš vysoká za provedené dílo v termínu, který nebyl splněn a za dané kvality, která byla dodána. (viz změny v projektové dokumentaci, dodatky a soupis vad)

Myslím, že by občané měli přijít na zasedání zastupitelstva a přímo se ptát, než zde rozebírat nějaké domněnky.

Přeji hezký den,

Jakub Krejcar
zastupitel obce a předseda kontrolního výboru
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3231
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Re: Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby

Příspěvek: # 12010Příspěvek jenik789
pát bře 16, 2018 10:13 am

Vcera na zastupitelstvu jsme videli nasledujici seznam nedostatku nastavby

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

Odpovědět