Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Zasedání zastupitelstva se koná dne 15.6.2017 od 17:00 hod v sokolovně ve Veltěži
čtvrtek, 15. červen 2017, 17:00 - 20:00

Pozvánka na zasedání zastupitelstva podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná ve čtvrtek dne 15.června 2017 od 17:00hodin v sokolovně ve Veltěži.
Návrh programu:
1.
a) zahájení
b) schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého ZO
c) schválení programu
2.VZ - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro akci “Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“  (ing. Žáček)
3.VZ - Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby (ing. Žáček)
4.Věcná břemena (Jurkeník)
5.OZV 1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby (Tvrdý)
6.Závěr