Z11

Vše o všem, co třeba nikam nepatří.
Odpovědět
pavelka
Příspěvky: 38
Registrován: stř úno 24, 2016 11:01 pm

Z11

Příspěvek: # 11770Příspěvek pavelka
ned zář 10, 2017 12:22 pm

Anglie měla svého Robina Hooda.
Slovensko Juraje Jánošíka.

Zdiby mají Jiřího Žáčka...

Žádné emoce, pouze rozum, jedná tam, kde je kompetentní. Bez kecání a vykecávání o ničem. Protože na to má. Nikomu se nepodbízí. Mluví za něj jeho práce.

Jak o něm skromně a s úctou napsal Jiří Žáček...kango
Příspěvky: 1192
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: Polní 164, Zdiby - Holosmetky
Kontaktovat uživatele:

Re: Z11

Příspěvek: # 11771Příspěvek kango
pon zář 11, 2017 8:33 am

Každý má svojí pravdu.
Ne všechny pravdy jsou stejné.
Ne všechny pravdy říkají všechno.

rasputin
Příspěvky: 725
Registrován: úte dub 21, 2009 5:32 am

Re: Z11

Příspěvek: # 11773Příspěvek rasputin
úte zář 12, 2017 8:42 am

kango píše:
pon zář 11, 2017 8:33 am
Každý má svojí pravdu.
Ne všechny pravdy jsou stejné.
Ne všechny pravdy říkají všechno.
Pravda je pojem relativní a mění se podle názorů skupiny lidí, kteří mají moc a pravdou se zaštiťují.. Neexistuje tedy žádná absolutní nezávislá pravda. Je tedy zřejmé, že pravdou může být i lež, použitá k oklamání druhých, možná za účelem nějaké výhody.
Na to přišel už kolega Felix Edmundovič, který říkal důvěřuj, ale prověřuj.

fifero
Příspěvky: 5
Registrován: stř pro 17, 2014 5:53 pm

Re: Z11

Příspěvek: # 11774Příspěvek fifero
úte zář 12, 2017 10:03 am

Tiskovina s názvem Občasník Z11, kterou p. Jiří žáček v minulém týdnu obdařil Zdiby si zasluhuje poněkud hlubší analýzu než jen pár glos. Dovoluji se ji nabídnout níže:

O co se vlastně jedná?

O text na křídovém papíře, který vypadá trochu jako Zdibský zpravodaj, ale nenechme se mýlit, jde o předvolební leták politického sdružení sepsaný jediným (skromným) pisatelem.

Co jsme se z občasníku Z11 dozvěděli?

Dozvěděli jsme se, že p. Jiří Žáček má hluboký vhled do psychologie lidského chování, a negativně hodnotí vliv emocí na naše jednání. Odmítá kritiku založenou na nedostatku faktů a informuje nás, že popudem pro jeho vstup do komunální politiky bylo ukájení jeho „mužské ješitnosti“. To poslední se ukazuje jako svatá pravda. Článek “Můj třetí rok na úřadě“ totiž pěkně shrnuje, co se podařilo v obci z našich daní udělat a pořídit, ale tak nějak to vzhledem k titulku vypadá, že je to výhradně zásluha p. Žáčka a zůstává otázkou, proč z rozpočtu platíme tolik lidi pro správu obce.

Mohli jsme si také přečíst několik znevažujících sdělení o naší opozici, asi proto, aby se konečně podařilo uklidnit rozjitřené emoce ve Zdibech. Autor se pochválil, že umí všechna osočení stylizovat tak, aby forma nezavdávala příčinu k trestnímu stíhání. To je moc užitečná dovednost, gratulujeme!

Dozvěděli jsme se, že p. Žáček má rád neviditelné občanské spolky. Poučili jsme se o tom, že to byli zdibští aktivisté, kdo způsobil nedávno krizovou situaci ve škole (a nikoliv arogantní a nezákonný postup vedeni obce) a že organizátoři petičních akcí proti výstavbě hal jsou důvodem, proč vedení obce ztrácí důvěru občanů! Je třeba ocenit bravuru s jakou pisatel rozkryl motivaci těchto lidí na základě informací získaných způsobem zcela odlišným od pranýřovaného “jedna paní povídala” (cit: “...bylo mi sděleno, že někteří…”). A je třeba poděkovat za objektivní vyhodnocení aktivity těchto lidí při získávání odborných posudků a přípravě podkladů pro vyjádření občanů, občanských spolků i obce k dokumentaci EIA, která pouze vyvolávala (u p. Žáčka?) emoce a byla nekonstruktivní a nepřínosná (pro p. Žáčka?).

Možná proto jsme se důkladně seznámili také s časovou návazností nejdůležitějších kroků vedoucích k neodvratnému povolení výstavby hal Goodman se zdůvodněním, že obec nemá téměř žádnou pravomoc do procesu zasáhnout - haly tady budou a hotovo! Ale asi omylem jsme se dozvěděli i to, že začátek a konec celé kauzy Goodman lze hledat v našem územním plánu, ve stanoveni podmínek pro výstavbu v tzv. lokalitě Z19.

Co jsme se z občasníku Z11 nedozvěděli?

Nedozvěděli jsme se, na základě jaké expertízy p. Žáček tvrdí, že vizualizace hal Goodman, které nechaly pro Zdiby vypracovat spolky, měly zkreslené výšky. Zdá se mu snad při pohledu na monstra, která téměř přesahují věž zdibského kostela, že jde o výjev tak odporný, že to ani nemůže být pravda? Je si vědom toho, že vizualizace vycházely přísně z veřejně dostupné dokumentace k záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE, kde je výslovně uvedeno, že “ Haly vysoké 14,5 m jsou osazeny na úroveň ±0.000=304,5 m. n. m., tzn., že jsou zapuštěny do stávajícího terénu natolik, že nepřesahují výšku 13 m nad rostlým terénem dle požadavku územního plánu.” Je si vědom toho, že pokud by byly haly uloženy do této výšky na pozemek, který je ve skutečnosti svažitý, budou mít v některých místech v reálu výšku až 18,5 m nad rostlým terénem? Je si vědom toho, že výška hal byla z tohoto důvodu hrubě zkreslena investorem přímo v dokumentaci a nikoliv ve vizualizaci? Ví o tom, že tuto námitku obec ve svém vyjádření k záměru sama uváděla?

Ale hlavně jsme se nedozvěděli, proč p. Žáček vyvíjí tolik úsilí, aby čtenáře přesvědčil, že neexistují zákonné možnosti, jak stavbě hal typu Goodman zabránit, i když opak je pravdou. Proč nás p. Žáček jako zastupitel určený pro přípravu změny č. 1 územního plánu Zdib neinformuje o tom, že lze právě nyní velmi jednoduše upravit podmínky pro výstavbu (např. stanovením podílu zeleně) na ploše Z19 tak, aby práva současného vlastníka nebyla omezena a zároveň by se všechny obludné koncepty typu Goodman navždy potichu vypařily do éteru? Proč obec hraje roli mrtvého brouka? Proč si jako odborného pořizovatele změny územního plánu najala kozla zahradníkem, tedy firmu PRISVICH, která ve Zdibech historicky zastupuje zájmy vlastníka plochy Z19 a může pořizování změny řízení protahovat tak, aby se v probíhající změně nepodařilo podmínky upravit včas?

Celkové vyznění textů je však jednoznačné. Pan Žáček je člověk, který vždy rád udělá pro obec to, co jemu připadá správné a zákonné. I on by se sice mohl, jako většina z nás, cítit ohrožen skladištními kolosy, které navždy zničí ráz obce a přispějí ke kolapsu dopravy v okolí, ale dobrý muž pan Žáček je schopen tyto popudy v sobě potlačit. Samozřejmě ve prospěch “racionálního uvažování nezatíženého emocemi”, které vždy a za všech okolností nutí nositele těchto ušlechtilých vlastností naslouchat potřebám druhé strany! Nepohybně právě to je silnou motivací, která nutí pana Žáčka plout názorově proti proudu obyvatel obce. Nyní už víme, že je to opravdu dobrý člověk, je to goodman.

Hana Španielová

tracker
Příspěvky: 1
Registrován: úte zář 30, 2014 6:07 pm

Re: Z11

Příspěvek: # 11778Příspěvek tracker
stř zář 13, 2017 10:22 am

Stokrát opakovaná lež se stane pravdou.
Citát, připisovaný bývalému německému ministru propagandy Josephu Goebbelsovi.


Zdá se, že citátem ovlivněný Jiří Žáček bude plodit nepravdivé články o spolku Otevřeno
o 106, z.s., (jakož i o mé osobě) ve svém Občasníku Z11 opakovaně, dokud se mu shora uvedený citát nepodaří naplnit.

A právě proto, aby se opakovaná lež pravdou nestala, musím reagovat, k čemuž mě vyzývají nejen členové spolku Otevřeno o 106, z.s.

Již v roce 2016 se anonymní pisatel letáčku (podepsaný jako „Občané Zdib“) snažil přesvědčit občany Zdib o tom, že „Spolek o 106“ (správný název Otevřeno o 106, z.s.) je pouze paní Kubíčková, která se snaží všemi možnými způsoby prosadit nový územní plán, a to jen proto, aby své pozemky proměnila ve stavební.

Pečujíce o paměť občana (to, aby náhodou nezapomněl) zopakoval Jiří Žáček to, co před ním tvrdili anonymní Občané Zdib, a dále napsal: „… blokuje výstavbu prodejny Lidl, vyvolává nesmyslnou hysterii kolem hal Goodman“, aby ještě doplnil několik dalších nepodložených lží a blábolů. Svá tvrzení opíral o smyšlenku, že jsem spolek založil sama.

Omyl nebo vědomá lež?
I Jiří Žáček musí dobře vědět, že už slovo spolek vystihuje samu podstatu toho slova - spolčit se! Proto k založení spolku platí zásada, že spolek musí být založen nejméně třemi osobami.

Nesmyslné Žáčkovy úvahy a tvrzení o tom, že úsilí spolku o nový územní plán je motivováno pouze snahou změnit pozemky mých dětí na stavební a následně je „nejspíš“ prodat, jsou pomluvou, neboť naplňují veškeré znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu. Nikdy jsem nevlastnila, ani nevlastním žádnou nemovitost ve Zdibech, nejsem developer, nemám politické ambice.

Náš rodinný příběh ve Zdibech (který Jiří Žáček zná) jsme nikdy nechtěli zveřejňovat, ale po vydání srpnového čísla 2017 Občasníku Z11, je to nezbytné, k čemuž svolení od svých dětí již mám.

V roce 2000 koupily mé děti pozemky, dnes v KN par.č. 426/8 (ostatní plocha) a 426/7 (zahrada), k.ú. Zdiby, a to na základě písemného prohlášení Obecního úřadu ve Zdibech, že pozemky jsou zařazeny do zastavitelných ploch, a to projednaným a Zastupitelstvem schváleným „Konceptem územního plánu“.

Z výše uvedeného důvodu, spoléhajíce na zásadu kontinuity rozhodování a předvídatelnosti postupu úředníků státní správy a samosprávy, pozemky v dobré víře koupily, a poté opět se souhlasem obce (která byla účastníkem stavebního řízení) na své náklady zasíťovaly s kapacitou sítí pro naše rodinné bydlení - nikoliv pro developerskou výstavbu.


Důvodem našeho rozhodnutí, stavět společné rodinné bydlení, byla nová životní situace. Po dopravní nehodě utrpěl můj syn vážné zranění, které způsobilo trvalou invaliditu. Základní a nezbytnou podmínkou každého vozíčkáře je bezbariérové bydlení a zajištění pomoci ze strany nejbližších příbuzných.

A protože syn své zranění „nerozchodil“, ale toto nadále trvá, respektive s přibývajícím věkem bude potřeba pomoci naléhavější, tak i naše rozhodnutí o společném bydlení je neměnné, což v samém důsledku vylučuje, že bychom s pozemky chtěli obchodovat.

Ještě pár slov k tomu, jak spolek Otevřeno o 106, z.s. vznikl. Když se v roce 2003 nové zastupitelstvo rozhodlo, že „nebudeme stavět“, začala jsem studovat připravovaný Zdibský územní plán, jeho úpravu a změnu. A tehdy jsem začala rozkrývat nestandardní postupy vedení obce, prosazování zájmů jen vybraných jednotlivců na úkor ostatních. Svěřila jsem se proto kamarádům ve Zdibech a s dalšími občany, kterým na řádném rozvoji území záleží, jsme založili spolek.

Spolek je stále občany oslovován, aby ve své práci a naplnění jeho účelu pokračoval, což nás velmi těší a motivuje k další práci.

Pokud máte zájem, ráda Vám osobně veškerá shora uvedená tvrzení řádně doložím. Napište nám na: otevrenoo106@post.cz nebo volejte: 604 152 651.

V závěru článku Spolek o 106 z roku 2016 se místostarosta Jiří Žáček ohrazuje proti výrokům, že: „Byl jsem již několikrát obviněn, že lžu!“ Co k tomu ještě dodat? Snad jen to, že pro někoho lež není lží, ale běžně užívaným taktickým prvkem.

Ivana Kubíčková
předsedkyně spolku Otevřeno o 106, z.s.

13.9.2017

MacFig
Příspěvky: 906
Registrován: úte lis 22, 2005 8:51 am
Bydliště: Skopec 123, 250 66, Zdiby - Brnky
Kontaktovat uživatele:

Re: Z11

Příspěvek: # 11787Příspěvek MacFig
pát zář 22, 2017 10:05 am

Obrázek

Odpovědět